Kategoria: Numer 33

Artykuł Wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻEGO POKOJU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARTYKUŁ WSTĘPNY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻEGO POKOJU Werset przewodni: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Ewangelia...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą każdego dnia 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IX

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IX Gdy modlę się o mądre wykorzystanie mojego czasu                                                                    „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Psalm 90,12)   „Wszystko ma swój...

Print Friendly, PDF & Email
Boża Wszechmoc 0

BOŻA WSZECHMOC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BOŻA WSZECHMOC „Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.” (Księga Daniela 4,14) Wspaniałe to Słowo. Bóg jest Wszechmocny i ma nad wszystkim kontrolę....

Print Friendly, PDF & Email
Słowa jak miecz 0

SŁOWA JAK MIECZ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. SŁOWA JAK MIECZ  „Język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.” (List Jakuba 3,6) Nasze słowa mają...

Print Friendly, PDF & Email
Sprawca i dokończyciel naszej wiary 0

SPRAWCA I DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SPRAWCA I DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” (I List Piotra 2,24) Jezus zgładził nasze grzechy...

Print Friendly, PDF & Email
Wierzę nawet wtedy... 0

„WIERZĘ NAWET WTEDY, GDY MÓWIĘ: JESTEM BARDZO UTRAPIONY”

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. „WIERZĘ NAWET WTEDY, GDY MÓWIĘ: JESTEM BARDZO UTRAPIONY”  (Psalm 116,10) Jakże pocieszające słowa psalmisty! Tak, nawet wtedy, gdy jesteśmy bardzo utrapieni, gdy nasze problemy wydają nam się ponad nasze siły, gdy już jesteśmy...

Print Friendly, PDF & Email
Cokolwiek uczyniliście 0

„COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE…”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… „COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE…”  „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Ewangelia Mateusza 25,40)  „…Cokolwiek uczyniliście…” Cokolwiek dobrego czynimy dla innych wierzących jest tym samym, jakbyśmy czynili to dla...

Print Friendly, PDF & Email
Uzdrów i wybaw 0

UZDRÓW I WYBAW!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… UZDRÓW I WYBAW! „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (Księga Jeremiasza 17,14) Bóg jest naszą chwałą, Bóg jest naszym wybawieniem z wszelkiej niedoli!...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. X

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. X Dar wiedzy (in. poznania) „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy…” (I List do Koryntian 12,8). Dar wiedzy (inaczej nazywany...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IX

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IX RYSUNEK 8. Tutaj widzimy zbliżającego się do śmierci człowieka odpadłego od wiary i człowieka nienawróconego, który prawdziwą pokutę ciągle odkładał na ,,jutro”. Jego ciało teraz cierpi, a jego dusza...

Print Friendly, PDF & Email