Otagowano: SŁOWO BOŻE

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22.03 „Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma, niż pożądać czegoś innego.” (Księga Kaznodziei Salomona 6,9) Niemądre jest zbytnie dążenie do dóbr materialnych, których nie sposób osiągnąć. „Nie trudź się, aby...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.03 „Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu.” (Przypowieści Salomona 26,26) Nienawiść ludzka może się ubrać bardzo pięknie. Nienawiść ludzka może nawet wyglądać...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20.03 „Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.” (Ewangelia Mateusza 6,1) Jeżeli czynimy dobro dlatego, aby...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19.03 „Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” (I Księga Samuela 16,7) Na co zwracamy uwagę, gdy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.03 „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Ewangelia Mateusza 5,10) Cierpienie z powodu sprawiedliwości, cierpienie z powodu Chrystusa przynosi wielkie Boże błogosławieństwo. „Albowiem to jest łaska, jeśli...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.03 „Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.” (Przypowieści Salomona 16,32) Cierpliwość i opanowanie (zwane w Piśmie Świętym również wstrzemięźliwością) to dwie spośród...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16.03 „Wszystkie moje słowa, które będę mówił do ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami!” (Księga Ezechiela 3,10) Nie tylko mamy słuchać Bożych słów, ale i je usłyszeć! Nie tylko usłyszeć, ale i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.03 „Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój.” (Przypowieści Salomona 25,26) Jest to niezwykle ważna prawda, o której jakże często zapominamy, my, ludzie narodzeni na nowo z...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14.03 „Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.” (Księga Izajasza 43,25) Tutaj widzimy trzy bardzo ważne biblijne prawdy. Pierwsza z nich mówi o tym,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.03 „Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna.” (Treny 3,19) Tak, użalanie się nad sobą ma okropnie gorzki smak, więcej – jest ono dla człowieka trucizną dla jego duszy. „Moja dusza...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.03 „Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.” (Księga Izajasza 66,2) W tym wersecie możemy zobaczyć, na kogo Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.03 „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Psalm 139,23-24) W powyższych wersetach psalmista przedstawia...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10.03 „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć.” (Przypowieści Salomona 4,18-19)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09.03 „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.03.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 08.03 „Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.” (Księga Malachiasza 3,20) Wspaniała to obietnica...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.03 „On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.03.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.03 „Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.” (Przypowieści Salomona 12,18) Często mówiąc nie zastanawiamy się nad tym, jakie skutki przyniosą nasze słowa. Nierozważne słowa wypowiedziane przez nas mogą tak...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 05.03 „Gdyż tak mówi Pan: Nie poczujecie wiatru ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie wy i wasze stada, i wasze bydło.” (II Księga Królewska...

%d bloggers like this: