Kategoria: Numer 30

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – CO OZNACZA BYĆ CZŁOWIEKIEM WYBRANYM PRZEZ BOGA?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARTYKUŁ WSTĘPNY CO OZNACZA BYĆ CZŁOWIEKIEM WYBRANYM PRZEZ BOGA? „Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VI GDY PRAGNĘ BOŻEGO PRZEBACZENIA „Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

CHRZEŚCIJANIN A PROBLEMY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CHRZEŚCIJANIN A PROBLEMY Werset przewodni: „Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; bo kogo...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

BÓG WSZECHMOCNY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. BÓG WSZECHMOCNY Werset przewodni: „Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.” (Psalm 115,3) Bóg jest Wszechmocny. Nie istnieje dla Niego żadne ograniczenie. „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

AUTORYTET SŁOWA BOŻEGO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. AUTORYTET SŁOWA BOŻEGO Wersety przewodnie: „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

WYSŁUCHANE MODLITWY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. WYSŁUCHANE MODLITWY Werset przewodni: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też,...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PRAWDZIWA MIŁOŚĆ Werset przewodni: „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.” (I List Piotra 4,8) Miłość. To wspaniałe słowo, które występuje w Piśmie Świętym 190 razy (a...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

„ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW!”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW!” Tak. Prawdziwe i pocieszające to słowa. Nie ma nikogo ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią podobnego do Boga, Pana naszego! „Z kim więc mnie...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. VII

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. VII DAR BYCIA PRZEŁOŻONYM Dar bycia przełożonym jest to szczególna zdolność w rozumieniu przez człowieka obdarowanego tym darem celów i zadań Kościoła Bożego. Przejawia się to w umiejętności...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VI RYSUNEK 5. Widzimy tutaj serce oczyszczone i uświęcone przez łaskę i miłosierdzie Boże dla zbawionego grzesznika. To serce jest Bożą świątynią, mieszkaniem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego....

Print Friendly, PDF & Email