Otagowano: DROGA

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.07.2024

  16.07 „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.07.2024

  15.07 „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.” (Ewangelia Marka 11,24)   Mocne to słowa! Bóg może dać nam wszystko, o...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.07.2024

  14.07 „Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.” (Ewangelia Łukasza 6,45)   Prawda ta jest jakże prosta do zrozumienia,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.07.2024

  13.07 „Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy: Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.07.2024

  12.07 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Ewangelia Mateusza 5,3)   Kim jest ten, który jest ubogi w duchu? To człowiek, który czuje się pokorny i się nie wywyższa. To...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.07.2024

11.07 „Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy.”...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.07.2024

  10.07 „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.” (Księga Izajasza 54,10)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.07.2024

  09.07 „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.07.2024

  08.07 „Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci.” (Przypowieści Salomona 11,4)   Jakże często zapominamy o tej ważnej prawdzie Słowa Bożego! Częstokroć przez wiele lat dążymy do gromadzenia...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.07.2024

  07.07 „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.07.2024

  06.07 „Gdyż ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją. Gdyż dzięki tobie przebiję się przez zgraję, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur.” (II Księga Samuela 22,29-30)   Bóg jest naszą światłością, która...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.07.2024

  05.07 „Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami.” (Przypowieści Salomona 14,14)   Człowiek żyjący bezbożnie sam układa swoje plany nie pytając Boga o nic. Snuje on częstokroć wspaniałą wizję...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.07.2024

  04.07 „Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie twojej; spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!” (Psalm 86,11)   Wspaniałe prośby ma psalmista do Boga! Czy my też...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.07.2024

  03.07 „Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry.” (Przypowieści Salomona 19,20)   Widzimy tutaj ważne wskazówki, aby zdobyć bardzo cenną cechę: mądrość. Po pierwsze – musimy nauczyć się słuchać. Czy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.07.2024

  02.07 „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od...

Oddajmy Bogu cześć 0

ODDAJMY BOGU CZEŚĆ

  ODDAJMY BOGU CZEŚĆ   „Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni.” (I Księga Samuela 2,30)   Werset ten wyraża jakże ważną i jednocześnie prostą prawdę: ci, którzy...