Kategoria: Numer 29

artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – Kim jest dla Ciebie Duch Święty?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ARTYKUŁ WSTĘPNY   Kim jest dla Ciebie Duch Święty? Kim jest TEN, który daje nam poznanie grzechu i nasze serca doprowadza do pokuty? TEN, który sprawia, że grzesznik pada na kolana wyznając ze...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. V

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. V GDY POTRZEBUJĘ POCIESZENIA „Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego”. (Psalm 94,19)   „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że...

Print Friendly, PDF & Email
Oddaj Bogu swoje serce! 0

ODDAJ BOGU SWOJE SERCE!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ODDAJ BOGU SWOJE SERCE! Werset przewodni: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Ewangelia Mateusza 5,8) Wyraz „serce” w Słowie Bożym jest użyty aż 832 razy! Oznacza to niewątpliwie, że dla Boga...

Print Friendly, PDF & Email
Wspaniałość obietnic Bożych 0

WSPANIAŁOŚĆ OBIETNIC BOŻYCH

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. WSPANIAŁOŚĆ OBIETNIC BOŻYCH Werset przewodni: „Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez...

Print Friendly, PDF & Email
"Nie bój się, lecz mów i nie milcz" 0

„NIE BÓJ SIĘ, LECZ MÓW I NIE MILCZ…”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… „NIE BÓJ SIĘ, LECZ MÓW I NIE MILCZ…” Wersety przewodnie: „I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt...

Print Friendly, PDF & Email
Wnętrze chrześcijanina 0

WNĘTRZE CHRZEŚCIJANINA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. WNĘTRZE CHRZEŚCIJANINA Werset przewodni: „Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.” (Przypowieści Salomona 31,30) Poznając nowe osoby, bardzo często przyglądamy im się, opierając nasze pierwsze wrażenie na...

Print Friendly, PDF & Email
Grzech zaniechania 0

GRZECH ZANIECHANIA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. GRZECH ZANIECHANIA Werset przewodni: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.” (Ewangelia Mateusza 25,45) Dzisiejszy werset jest fragmentem wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Dla lepszego zrozumienia przytoczę kontekst...

Print Friendly, PDF & Email
Co to znaczy wstydzić się Pana Jezusa? 0

CO TO ZNACZY WSTYDZIĆ SIĘ PANA JEZUSA?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. CO TO ZNACZY WSTYDZIĆ SIĘ PANA JEZUSA? Werset przewodni: „Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego - cz. VI 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. VI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VI DAR OBDAROWYWANIA Dar obdarowywania jest to szczególna umiejętność dana niektórym ludziom przez Boga charakteryzująca się zdobywaniem środków materialnych w celu budowania Królestwa Bożego. Innymi słowy, chodzi o...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka - cz. V 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. V

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. SERCE CZŁOWIEKA – cz. V RYSUNEK 4. Pokazuje nam obraz serca ukrzyżowanego z Jezusem. ,,Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w...

Print Friendly, PDF & Email