Kategoria: Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XXI

DAR BYCIA PASTERZEM „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XX

DAR EWANGELIZACJI „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIX

DAR KIEROWANIA „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVIII

DAR NIESIENIA POMOCY „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVII

DAR APOSTOLSTWA „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami?...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVI

DAR WYKŁADANIA JĘZYKÓW „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XV

DAR MÓWIENIA JĘZYKAMI „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIV

DAR ROZRÓŻNIANIA DUCHÓW „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIII

DAR CZYNIENIA CUDÓW „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XII

DAR UZDRAWIANIA „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu” (I List do Koryntian 12,8-9)....

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XI

DAR WIARY „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu…” (I List do Koryntian 12,8-9). „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. X

DAR WIEDZY (INACZEJ POZNANIA) „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy…” (I List do Koryntian 12,8). Dar wiedzy (inaczej nazywany też darem poznania) jest to szczególna zdolność...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IX

DAR MĄDROŚCI „A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości…” (I List do Koryntian 12,7-8). Dar mądrości to szczególna umiejętność udzielania ludziom mądrych rad w...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VIII

DAR MIŁOSIERDZIA Dar miłosierdzia jest to szczególna zdolność dostrzegania problemów i potrzeb innych ludzi oraz troszczenia się o nich ze szczerym współczuciem. Osoba posiadająca ten dar powinna okazywać innym miłosierdzie z radością w sercu (List...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VII

DAR BYCIA PRZEŁOŻONYM Dar bycia przełożonym jest to szczególna zdolność w rozumieniu przez człowieka obdarowanego tym darem celów i zadań Kościoła Bożego. Przejawia się to w umiejętności organizowania pracy w Zborze w ten sposób,...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Swiętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VI

DAR OBDAROWYWANIA Dar obdarowywania jest to szczególna umiejętność dana niektórym ludziom przez Boga charakteryzująca się zdobywaniem środków materialnych w celu budowania Królestwa Bożego. Innymi słowy, chodzi o to, że Bóg obdarza takich ludzi pieniędzmi...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. V

DAR NAPOMINANIA Dar napominania (zwany również darem zachęcania) polega na szczególnej umiejętności dostrzegania u innych osób wierzących potrzeb napomnienia lub pocieszenia, a następnie właściwym zaspokojeniu tych potrzeb. Dar ten wiąże się z niezwykłą wrażliwością...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV

DAR NAUCZANIA Dar nauczania polega na szczególnej zdolności rozumienia Pisma Świętego i zawartych w nim prawd oraz przekazywania ich innym osobom w taki sposób, aby potrafili je właściwie rozumieć i zastosować w życiu. Osobę...

Print Friendly, PDF & Email