Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.04.2024

  15.04 „Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.” (Psalm 12,6) Tak, ten, który pragnie, niech przyjdzie do Boga i pije z żywych wód. „Odpowiedział jej...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.04.2024

  14.04 „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” (Przypowieści Salomona 14,12) Jakże prawdziwe są to słowa! Wielu ludzi myśli, że idą Bożą drogą, a tak naprawdę zmierza prosto...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.04.2024

  13.04 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.04.2024

  12.04 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” (I List do Tymoteusza 2,5) Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu otworzyła dla nas drogę do Boga, dlatego tylko...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.04.2024

  11.04 „Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem.” (Księga Izajasza 52,7) Jak...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.04.2024

  10.04 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I List do Tesaloniczan...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.04.2024

  09.04 „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.04.2024

  08.04 „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.” (Psalm 73,28) Czy i my utożsamiamy się z tymi słowami? Czy rzeczywiście dla...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.04.2024

  07.04 „Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak.” (Przypowieści Salomona 14,30) Widzimy, że już król Salomon wiedział to, o czym teraz powszechnie mówią współcześni nam lekarze – nasze zdrowie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.04.2024

  06.04 „Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc.” (Księga Izajasza 30,15) Wspaniałe to Słowa! Nasza moc, moc dziecka Bożego, nie tkwi w naszych zdolnościach i...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.04.2024

  05.04 „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” (List do Galacjan 3,11) To podstawowa prawda Słowa Bożego: nikt, nikt z ludzi...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.04.2024

  04.04 „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” (Ewangelia Jana 4,24) Zarówno podczas modlitwy, śpiewu, słuchania i czytania Pisma Świętego, jak i...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.04.2024

  03.04 „A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Ewangelia Mateusza 5,44) Miłość… Jakże często trudno nam szczerze miłować nawet naszych bliskich… a Bóg każe nam...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.04.2024

  02.04 „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,    bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.04.2024

  01.04 „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4,12) Alleluja! W Zmartwychwstałym Panu i tylko w Nim...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.03.2024

  31.03 „Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział.” (Ewangelia Mateusza 28,5-6) Czy...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.03.2024

  30.03 „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.03.2024

  29.03 „A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.” (Ewangelia Łukasza 23,46) Jakże wspaniałym przykładem dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus! Przez całe...

Print Friendly, PDF & Email