Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 02.10 „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” (List do Rzymian 6,14) Tak, jeżeli trwamy w Jezusie całym swym sercem, pełni miłości i wiary, wówczas...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.10.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 01.10 „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.09.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30.09 „Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa.” (Przypowieści Salomona 21,23) Z pewnością lepiej jest powiedzieć za mało niż za dużo. Gdy nie wiemy, co mamy mówić,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.09.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29.09 „W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28.09 „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.” (List do Rzymian 8,18) Jakże często jesteśmy przytłoczeni sprawami dnia codziennego, problemami, które na...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27.09 „Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach.” (Przypowieści Salomona 25,11) Odpowiednie do danej sytuacji słowa wypowiedziane we właściwym czasie jakże mogą przynieść wspaniałe skutki! Słowo ma wielką...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26.09 „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” (II Księga Mojżeszowa 20,3) Co i kto może być bogiem dla człowieka? Wszystko, co jest dla nas tak samo ważne lub nawet ważniejsze od jedynego...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25.09 „Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.” (Ewangelia Mateusza 21,22) „Wszystko” oznacza dosłownie „wszystko”, a nie w przenośni. Bóg nas wysłucha, gdy modlimy się do Niego z wiarą, ze...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.09 „Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!” (I Księga Mojżeszowa 17,1) Jak może człowiek dążyć do doskonałości każdego dnia? Trwając nieustannie w Panu, nie schodząc z Bożych...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.09 „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22.09 „Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.” (Ewangelia Jana 6,35) To Jezus jest prawdziwym chlebem, Chlebem Żywym. On...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21.09 „Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje.” (Księga Izajasza 51,5) Bóg nie jest daleko dla człowieka. On jest bliski, On mówi: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II List...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20.09 „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.” (Ewangelia Jana 12,46) Tak, Jezus Chrystus jest naszym Światłem, dzięki któremu wiemy, jaką drogą mamy pójść....

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19.09 „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.” (I List do Koryntian 12,27) Wszyscy wierzący są ciałem Chrystusa, członkami Kościoła Bożego. Każdy, kto przyjął Jezusa szczerym sercem i kroczy Bożą drogą...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.09 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.” (Ewangelia Jana 8,34) Niewolnik… Jak nieprzyjaźnie brzmi to słowo. Nikt z nas nie chce być niewolnikiem. Ale czy myślałeś już o tym,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17.09 „Nawróćcie się do mnie – mówi Pan Zastępów – a Ja zwrócę się do was – mówi Pan Zastępów.” (Księga Zachariasza 1,3) Gdy przychodzimy do Boga, Bóg zbliża się do nas. Niemożliwe...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.09 „Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.” (II List do Koryntian 11,14-15) Udawać...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.09 „Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” (Księga Ezechiela 18,32) Bóg nie cieszy się, gdy człowiek trafia do piekła. On nie ma upodobania...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: