Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.12.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 04.12 „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” (Przypowieści Salomona 28,13) Tak, ten kto próbuje ukryć zło popełnione przez samego siebie, ma w życiu przekleństwo. Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.12.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 03.12 „Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Księga Izajasza 1,18)...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.12.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 02.12 „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam.” (II Księga Mojżeszowa 15,2) Powyższy werset jest fragmentem pieśni Mojżesza, którą śpiewał w uwielbieniu dla...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.12.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 01.12 „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (I List do Tesaloniczan 5,18) „Za wszystko dziękujcie…”. Czy zastanawialiśmy się kiedyś dogłębnie nad tymi słowami? Czy rozumiemy, że...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30.11 „Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich!” (Psalm 141,3) Jakże wspaniałą prośbę ma Psalmista do Boga. Niech ona się stanie również naszą prośbą! Zechciejmy dzisiaj poprosić Boga, aby On...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29.11 „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” (List do Rzymian 10,9) Uwierzyć i wyznać… Aby być dzieckiem...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28.11 „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Księga Izajasza 30,21) Bóg nie chce,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27.11 „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przypowieści Salomona 3,5) Zaufać Panu… z głębi serca, szczerze i prawdziwie Mu zaufać… zaufać z całej swojej siły, tak aby...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.11 „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.” (Dzieje Apostolskie 17,24) Chwała Panu za to, że jest On Wszechobecny!...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25.11 „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!” (Księga Izajasza 3,10) Wspaniały ten werset zachęca nas do wydawania owocu dla Boga. Możemy tutaj zauważyć trzy ważne powody,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24.11 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ewangelia Mateusza 5,7) Jakże wspaniała obietnica czeka na tych, którzy okazują miłosierdzie ludziom! Oni dostąpią miłosierdzia od samego Boga! Czy należysz do jednej z tych osób,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23.11 „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich.” (Psalm 145,18-19) Gdy szczerze wołamy do...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.11 „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21.11 „Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.” (Treny 3,25-26) Gdy przychodzimy do Boga w modlitwie, szukając Go szczerym...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.11 „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.” (List Jakuba 4,17) W tym wersecie poruszony jest bardzo ważny temat, jakże często pomijany przez chrześcijan – grzech zaniechania. Przywykliśmy myśleć,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.11.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19.11 „A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję” (List do Rzymian 5,3-4) Chlubić się z ucisków, problemów, słabości? O co...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.11.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18.11 „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!” (Księga Jeremiasza 33,3) Jakże wspaniałe i pocieszające to słowa! Gdy wołamy szczerym sercem do Boga,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.11.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17.11 „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.” (Ewangelia Łukasza 21,19) Jedną z najważniejszych cech dziecka Bożego, których wiele wymienionych jest w Piśmie Świętym, jest wytrwałość. Dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ przed Bogiem...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: