Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.08 „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ewangelia Jana 7,37-38) Jeśli masz pragnienie duchowe, przyjdź do...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09.08 „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Ewangelia Mateusza 23,9) Tak, my, chrześcijanie, przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i nie między nami żadnej...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 08.08 „Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ewangelia Jana 20,29) Cóż to za wiara, gdy widzimy? Trudno nie wierzyć w coś, co się widzi własnymi oczami,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 07.08 „Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego! Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.08 „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” (II Księga Mojżeszowa 20,7) Szacunek i bojaźń Boża przejawia się między innymi we właściwym używaniu...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.08.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 05.08 „Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.” (Księga Joba 28,28) Mądrość tego świata jest zupełnie czym innym niż Boża mądrość. Mądrością w oczach Bożych jest bojaźń Boża, bowiem mądry...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 04.08 „Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana.” (II Księga Kronik 20,17) Abyśmy mogli zrozumieć dobrze kontekst tego wersetu, przytoczę jeszcze kilka wersetów z tego...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.08.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 03.08 „Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego.” (Przypowieści Salomona 26,12) Większa nadzieja jest, że głupiec przyjdzie do Boga i stanie się duchowo mądry,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 02.08 „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ewangelia Jana 8,12) Jak ważne i...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………. 01.08 „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.” (List do Rzymian 10,4) Z wiary jesteśmy usprawiedliwieni, nie z uczynków, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić tego, co...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.07.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………… 31.07 „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” (List do Filipian 4,6) Nie troszczcie się… jakież to proste słowa, lecz jak trudne...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.07.2022

……………………………………………………………………………….. 30.07 „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.07.2022

29.07 „Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.07.2022

28.07 „I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.07.2022

27.07 „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!” (Psalm 42,2) Psalmista doświadcza tutaj sytuacji, gdy z całego serca pragnie iść do domu Bożego, lecz nie może, gdy pragnie społeczności z...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.07.2022

26.07 „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.” (List do Efezjan 5,1) W jaki sposób możemy stać się Bożymi naśladowcami? Tylko w jeden – musimy uznać Jezusa za naszego Zbawiciela i trwać w Nim...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 25.07.2022

25.07 „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13,5) Chciwość… Jakże wiele zła powoduje, jak wielu...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 24.07.2022

24.07 „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: