Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.03.2024

  03.03 „My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem.” (II...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.03.2024

  02.03 „Wydawajcie więc owoc godny upamiętania.” (Ewangelia Mateusza 3,8) Jan Chrzciciel mówiąc kazanie, głosił: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Ewangelia Mateusza 3,2). Niedługo potem Sam Pan Jezus głosił ludziom te same...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.03.2024

  01.03 „Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka!  W Bogu okażemy się dzielni, On zdepcze wrogów naszych.” (Psalm 108,13-14) Tak, ludzie często zawodzą, ale Bóg – nigdy. Człowiek obiecuje swemu...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.02.2024

  29.02 „Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego” (Psalm 40,2). Gdy oczekuję z całego serca Pana, On skłania się ku moim modlitwom. On jest bliski mi, gdy ja pragnę...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.02.2024

  28.02 „Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.02.2024

  27.02 „Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.” (I List Jana 5,18)...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.02.2024

  26.02 „Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.” (II List Piotra 2,19) W dzisiejszych czasach wielu ludzi uważa się wolnych. Na pytanie, co to jest wolność, odpowiadają często, że to czynienie tego,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.02.2024

  25.02 „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.” (Ewangelia Mateusza 26,41) Musimy nieustannie czuwać i trwać w modlitwie, żebyśmy nie ulegli pokusie i nie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.02.2024

  24.02 „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” (II List Jana 1,7) W dzisiejszych czasach jest coraz więcej „zwodzicieli”...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.02.2024

23.02 „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywia.” (Psalm 119,50) Nawet w najtrudniejszych chwilach życia człowiek, który żyje z Bogiem może mieć niezachwianą pewność, że Bóg dotrzyma obietnic. Pewność...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.02.2024

  22.02 „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ewangelia Mateusza 5,9) Nasz Pan błogosławi tym ludziom, którzy czynią pokój, ponieważ On „nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju” (I List do Koryntian...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.02.2024

  21.02 „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.” (Księga Izajasza 60,19) Pan, nasz...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.02.2024

  20.02 „Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele.” (Księga Kaznodziei...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.02.2024

    19.02 „Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni.” (I Księga Samuela 2,30) Werset ten wyraża jakże ważną i jednocześnie prostą prawdę: ci, którzy oddają Bogu cześć,...

Print Friendly, PDF & Email
ROZWAŻANIA BIBLIJNE 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.02.2024

    18.02 „Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa.” (Psalm 119,67) Człowiek, który jest pyszny, nie może szczerze służyć Bogu. Gdy chcemy kroczyć drogą Pańską, On musi najpierw złamać nasze „ego”...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.02.2024

17.02 „Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.02.2024

16.02 „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7) Bóg troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. On mówi do Ciebie i do mnie:...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.02.2024

  15.02 „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.” (Przypowieści Salomona 16,9) Cudowne to słowa: Bóg kieruje naszymi krokami! Chociaż układamy swoje plany, to i tak dzieje się wola Boża! „Wiele...

Print Friendly, PDF & Email