Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

Rozważania Biblijne 28.06.2024

  28.06 „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.” (Psalm 23,1)   Bóg troszczy się o Swoje dzieci w tak wspaniały sposób, że niczego nam nie brakuje. Mamy wszystko, co potrzebne jest do...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.06.2024

  27.06 „Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani.” (List do Filipian 4,1)   Trwajmy w Panu… Nie wystarczy się nawrócić do Boga, by zmierzać ku niebu,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.06.2024

  26.06 „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.” (Objawienie Jana 4,11)   Tak, nasz Bóg jest...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.06.2024

  25.06 „Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.” (I List Jana 4,7)   Ten, kto miłuje prawdziwie, jest Bożym dzieckiem,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.06.2024

  24.06 „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę.” (Księga Kaznodziei Salomona 3,1)   Bóg czyni wszystko w Swoim czasie. Nic nie może zdarzyć bez woli Pana – więcej...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.06.2024

  23.06 „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.” (Psalm 119,105)   Biblia jest dla nas, wierzących, światłem i pochodnią. Dzięki Słowu danemu nam przez Samego Boga nie musimy kroczyć w...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.06.2024

  22.06 „Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił.” (Ewangelia Jana 12,40)   Dlaczego...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.06.2024

  21.06 „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.” (I List Jana 3,1)   Nazywać się dzieckiem Bożym...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.06.2024

  20.06 „Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! Gdy będziesz przechodził...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.06.2024

  19.06 „Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść.” (Przypowieści Salomona 27,1)   Biblia przestrzega nas wielokrotnie przed grzechem pychy – w tym chwaleniem się swoimi osiągnięciami. Często chlubimy...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.06.2024

  18.06 „Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.” (Księga Kaznodziei Salomona 11,1)   Co jest naszym chlebem codziennym, najważniejszym pokarmem dla naszej duszy? Słowo Boże. Jezus powiedział: „Nie samym...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.06.2024

  17.06 „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” (Ewangelia Jana...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.06.2024

  16.06 „Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu.” (List do Filipian 3,1)   Radość w Panu… Gdy przeczytamy List do Filipian w całości (do czego teraz pragnę Was zachęcić) możemy zauważyć, że radość...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.06.2024

  15.06 „Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy!” (Psalm 32,1-2)   Jak się czuje człowiek, któremu Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.06.2024

  14.06 „Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy   i bez płacenia wino i mleko!” (Księga Izajasza 55,1)   Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.06.2024

  13.06 „Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.”...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.06.2024

  12.06 „Wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem.” (Księga Joela 2,25)   Jakże cudowne to słowa, wspaniała ta obietnica! Gdy...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.06.2024

  11.06 „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz...

Print Friendly, PDF & Email