Rozważania BIBLIJNE NA KAŻDY DZIEŃ

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.09 „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” (List do Filipian 4,8) Nasze myśli… Jakże wielki...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13.09 „A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Ewangelia Mateusza 24,13) Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co jest tu napisane. Kto będzie zbawiony? Czy ten, który kiedyś pomodlił się modlitwą nawrócenia i poprosił...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.09 „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Apostolskie 5,29) Słowo Boże wiele mówi na temat posłuszeństwa. Dzieci powinni być posłuszne swoim rodzicom, żona mężowi, pracownik pracodawcy, a obywatel władzy państwowej. Jednak napisane...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11.09 „Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.09 „Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.” (Psalm 16,8) Jakże wspaniałe są słowa Psalmisty! Gdy Bóg jest przede mną, a ja idę za Nim, jest...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.09.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09.09 „Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły.” (II List...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 08.09 „Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.” (Księga Izajasza 33,6) Bóg obdarza Swoje dzieci prawdziwą mądrością i poznaniem dobrego i złego, poznaniem i rozumieniem Jego Słowa. Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.09 „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.09.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.09 „Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.” (Księga Joba 1,21) Wszystko, co mam, pochodzi od Boga. Czy pamiętam o tym?...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 05.09 „Położyłem się i zasnąłem; obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają.” (Psalm 3,6-7) Gdy Pan jest ze mną, nie muszę się bać....

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 04.09 „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” (Ewangelia Mateusza 5,4) Ktoś może powiedzieć: czy chrześcijanin powinien się smucić? Przecież Biblia mówi, że powinniśmy się radować w każdych okolicznościach. Jak mamy pogodzić...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.09.2023

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 03.09 „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.” (Psalm 4,9) Mój Bóg nade mną czuwa! Nie mam żadnego powodu, aby kłaść się spać w niepokoju i...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.09.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 02.09 „A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.” (Ewangelia Mateusza 23,12) „Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc:...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.09.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 01.09 „A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.” (I List Jana 2,3) Czy można znać Boga osobiście, przyjąć Jezusa do serca jako swego Pana i nie przestrzegać Bożego Słowa?...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.08.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.08 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.” (List do Galacjan 5,22-23) Jaki jest pożytek z drzewa owocowego, które nie wydaje wcale owoców? Jaki jest pożytek z...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.08.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.08 „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.08.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.08 „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” (List do Efezjan 4,32) W powyższym wersecie wymienionych jest tylko kilka cech prawdziwego chrześcijanina. W Piśmie...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.08.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28.08 „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.” (I...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: