DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVI

Dary Ducha Świętego

DAR WYKŁADANIA JĘZYKÓW

„Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce” (I List do Koryntian 12,8-11).

Dar wykładania języków jest to pochodząca od Boga zdolność tłumaczenia Bożego poselstwa przekazanego w obcym języku na zrozumiały język. Dar ten mogą posiadać zarówno te osoby, które mają dar mówienia językami i wówczas mogą mówić językami i zarazem wykładać je. Jednak ten dar jest też udziałem osób, które nie mówią językami i wówczas współpracując niejako z osobą mówiącą językami, wykładają je, by było to zrozumiałe dla słuchających ku ich zbudowaniu i oczywiście uwielbieniu Boga.

„Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich” (I List do Koryntian 14,12-13). „Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada; a jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu” (I List do Koryntian 14,26-28).

Oddajmy więc Bogu chwałę i cześć poprzez właściwe wykorzystanie naszych darów, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego! „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (I List do Koryntian 12,28-31).

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply