ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.07.2022

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

18.07 „Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.” (Ewangelia Łukasza 1,37)

Wspaniałe to słowa! Bóg może wszystko! Jakże często zapominamy o tym, gdy dosięgają nas różnego rodzaju problemy, przychodząc po rozwiązanie do znajomych, przyjaciół, rodziny… A dopiero wtedy, gdy widzimy, że nikt nie jest w stanie nam pomóc, prosimy Boga, żeby dał nam rozwiązanie. Jak często niepotrzebnie cierpimy przez wiele dni czy miesięcy, zamiast od razu przyjść z każdym problemem do Pana, Tego, dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa!

Pamiętaj, drogi Czytelniku: Bóg jest Wszechmocny! Nawet jeżeli od razu po modlitwie nie widzisz rozwiązania swoich problemów, nie znaczy to, absolutnie to nie znaczy, że Bóg nie chce Ci pomóc. On da Ci właściwe rozwiązanie we właściwym czasie, jeżeli z wiarą przychodzisz do Niego.

Posłuchajmy jednego z podobieństw, które mówił Jezus: „Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia Łukasza 18,1-8). Jeżeli więc ten sędzia, człowiek niewierzący, wziął w obronę wdowę, ponieważ usilnie go prosiła, to jak sprawiedliwy Bóg może nam nie pomóc, gdy błagamy Go w szczerych modlitwach? Trwajmy więc w modlitwie pamiętając, że u Boga nie ma nic niemożliwego! On jest Wszechmocny!

„Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci” (Psalm 68,20-21). „Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi? Zaprawdę, wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu!” (Księga Izajasza 50,9-10).

Zatem „W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem” (List do Kolosan 4,2); „W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali” (List do Rzymian 12,12). „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” (I List do Tesaloniczan 5,16-18).

Autor: Estera Bednarska

.

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Lucjan pisze:

    Amen

Leave a Reply