ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.07.2022

Rozważania Biblijne

23.07 „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (List do Rzymian 12,1-2)

My, dzieci Boże, mamy ofiarować Bogu, to co mamy najcenniejszego – siebie samych. Pragnijmy tak żyć, abyśmy całym sobą pełnili służbę dla Boga, poddając Mu się we wszystkich aspektach naszego życia! Módlmy się o to, aby nasza życie było prawdziwą duchową służbą, prawdziwą pracą dla Pana! „I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości” (List do Rzymian 6,13). „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 2,5).

Lecz skąd możemy mieć pewność czy nasze życie jest prawdziwą służbą dla Boga? Skąd mamy wiedzieć, co jest wolą Boża dla naszego życia? Będziemy o tym wiedzieć, jeżeli nie będziemy się upodabniać do ludzi niewierzących, a nasz umysł stanie się przemieniony w Chrystusie. „To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (List do Efezjan 4,17-24). „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (List do Efezjan 5,8-17).

Zatem służmy Bogu z przemienionym umysłem i nie naśladujmy ludzi tego świata, abyśmy mogli odróżniać, co jest miłe Bogu i oddawać Mu cześć z nabożnym szacunkiem i bojaźnią w naszych sercach!

Autor: Estera Bednarska

                                                                                             [FMP].                          [/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply