Autor: admin

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28.11 „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Księga Izajasza 30,21) Bóg nie chce,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27.11 „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przypowieści Salomona 3,5) Zaufać Panu… z głębi serca, szczerze i prawdziwie Mu zaufać… zaufać z całej swojej siły, tak aby...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26.11 „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.” (Dzieje Apostolskie 17,24) Chwała Panu za to, że jest On Wszechobecny!...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25.11 „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!” (Księga Izajasza 3,10) Wspaniały ten werset zachęca nas do wydawania owocu dla Boga. Możemy tutaj zauważyć trzy ważne powody,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24.11 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ewangelia Mateusza 5,7) Jakże wspaniała obietnica czeka na tych, którzy okazują miłosierdzie ludziom! Oni dostąpią miłosierdzia od samego Boga! Czy należysz do jednej z tych osób,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23.11 „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich.” (Psalm 145,18-19) Gdy szczerze wołamy do...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.11 „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.11 „Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.” (Treny 3,25-26) Gdy przychodzimy do Boga w modlitwie, szukając Go szczerym...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.11 „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.” (List Jakuba 4,17) W tym wersecie poruszony jest bardzo ważny temat, jakże często pomijany przez chrześcijan – grzech zaniechania. Przywykliśmy myśleć,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.11 „A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję” (List do Rzymian 5,3-4) Chlubić się z ucisków, problemów, słabości? O co...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18.11 „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!” (Księga Jeremiasza 33,3) Jakże wspaniałe i pocieszające to słowa! Gdy wołamy szczerym sercem do Boga,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.11 „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.” (Ewangelia Łukasza 21,19) Jedną z najważniejszych cech dziecka Bożego, których wiele wymienionych jest w Piśmie Świętym, jest wytrwałość. Dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ przed Bogiem...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16.11 „Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.” (Księga Izajasza 45,6-7) Nikt i nic na...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15.11 „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.” (Dzieje Apostolskie 20,35) Widzimy tutaj,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14.11 „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” (Ewangelia Mateusza 18,10) Werset ten przestrzega...

0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.11 „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.” (II Księga Kronik 15,7) Ten werset we wspaniały sposób przypomina nam, chrześcijanom, że Bóg nigdy nie zapomina...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.11 „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja” (Psalm 117,1-2). Psalm ten jest najkrótszym psalmem Słowa Bożego, ale...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11.11 „Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.” (List do Rzymian 2,1) Niestety, jak często słowa tego...

%d bloggers like this: