Autor: admin

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.04.2024

  13.04 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.04.2024

  12.04 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” (I List do Tymoteusza 2,5) Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu otworzyła dla nas drogę do Boga, dlatego tylko...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.04.2024

  11.04 „Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem.” (Księga Izajasza 52,7) Jak...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.04.2024

  10.04 „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I List do Tesaloniczan...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.04.2024

  09.04 „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.04.2024

  08.04 „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.” (Psalm 73,28) Czy i my utożsamiamy się z tymi słowami? Czy rzeczywiście dla...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.04.2024

  07.04 „Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak.” (Przypowieści Salomona 14,30) Widzimy, że już król Salomon wiedział to, o czym teraz powszechnie mówią współcześni nam lekarze – nasze zdrowie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.04.2024

  06.04 „Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc.” (Księga Izajasza 30,15) Wspaniałe to Słowa! Nasza moc, moc dziecka Bożego, nie tkwi w naszych zdolnościach i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.04.2024

  05.04 „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” (List do Galacjan 3,11) To podstawowa prawda Słowa Bożego: nikt, nikt z ludzi...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.04.2024

  04.04 „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” (Ewangelia Jana 4,24) Zarówno podczas modlitwy, śpiewu, słuchania i czytania Pisma Świętego, jak i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.04.2024

  03.04 „A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Ewangelia Mateusza 5,44) Miłość… Jakże często trudno nam szczerze miłować nawet naszych bliskich… a Bóg każe nam...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.04.2024

  02.04 „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,    bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.04.2024

  01.04 „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4,12) Alleluja! W Zmartwychwstałym Panu i tylko w Nim...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.03.2024

  31.03 „Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział.” (Ewangelia Mateusza 28,5-6) Czy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.03.2024

  30.03 „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.03.2024

  29.03 „A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.” (Ewangelia Łukasza 23,46) Jakże wspaniałym przykładem dla nas jest nasz Pan Jezus Chrystus! Przez całe...

0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.03.2024

  28.03 „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie   w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.03.2024

  27.03 „Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię.” (Ewangelia Mateusza 9,22) Te słowa wypowiedział Sam Jezus podczas uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Kobieta ta przyszła do Jezusa, ponieważ wierzyła. „Mówiła bowiem do siebie: Bylebym...