Otagowano: BIBLIA

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.05.2024

  19.05 „Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.” (I Księga Samuela 17,47)   Słowa te to...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.05.2024

  18.05 „Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana.” (Przypowieści Salomona 19,21)   My, ludzie, bardzo lubimy planować. Niektórzy z nas dokładnie i precyzyjnie układają plan na poszczególne dni, miesiące,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.05.2024

17.05 „Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.” (Księga Jeremiasza 31,3) Przepiękne to słowa! Gdy jeszcze byliśmy daleko od Boga, On wyciągał do nas Swoją...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.05.2024

16.05 „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.05.2024

  15.05 „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.05.2024

  14.05 „Znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.05.2024

  13.05 „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBILIJNE 12.05.2024

    12.05 „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” (II List...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.05.2024

  11.05 „Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica twoja wybawi mnie.” (Psalm 138,7) Gdy trwamy przy Panu, to wśród najgorszych problemów –...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.05.2024

  10.05 „Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” (Księga Daniela 9,18) To jedna z bardzo ważnych prawd zawartych w Bożym Słowie: Bóg wysłuchuje naszych...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.05.2024

  09.05 „Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.05.2024

  08.05 „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6,8) Bóg nie wymaga...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.05.2024

  07.05 „Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi.” (Psalm 135,6) Wspaniała to wiadomość – Bóg jest Wszechmocny. Nie ma dla Niego niczego zbyt trudnego ani na ziemi, ani na niebie,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.05.2024

  06.05 „Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego, dlatego że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.05.2024

  05.05 „Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek; lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu.” (I Księga Samuela 30,6) Niezwykła sytuacja! Wśród kilkuset osób znalazła się tylko...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.05.2024

  04.05 „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” (I Księga Mojżeszowa 2,7) W wersecie tym widzimy, że tylko Pan Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.05.2024

  03.05 „Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” (Ewangelia Mateusza 12,50) Czyż to nie wspaniała wiadomość dla nas? Przecież „ktokolwiek” w tym...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.05.2024

  02.05 „Orzcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie!” (Księga Jeremiasza 4,3) Prorok Jeremiasz bardzo obrazowo przedstawia w tym wersecie pozorną zmianę w człowieku. Jeżeli chcemy czynić dobrze nie oczyściwszy...