Kategoria: Czytelnia

0

POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.” (Ewangelia Mateusza 16,27) „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje...

Print Friendly, PDF & Email
0

NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU

Na czym polega modlitwa, w której prosimy Jezusa, aby wszedł do naszego serca i stał się naszym Panem i Zbawicielem? Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zagadnienia dotyczące tej wspaniałej i niepowtarzalnej modlitwy. 1) Człowiek...

Print Friendly, PDF & Email
0

ZBAWIENI Z BOŻEJ ŁASKI PRZEZ WIARĘ W JEZUSA

„Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją!” (Psalm 6,5) „Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje! Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi...

Print Friendly, PDF & Email
0

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

„Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował...

Print Friendly, PDF & Email
0

MOC MODLITWY

„A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Ewangelia Mateusza 5,44) „A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach...

Print Friendly, PDF & Email
0

KIM SIĘ STAJESZ, GDY RODZISZ SIĘ NA NOWO DO ŻYCIA Z BOGIEM

Jesteś dzieckiem Bożym. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12). Jesteś latoroślą w Bożym krzewie. „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście...

Print Friendly, PDF & Email
0

JEDYNY AUTORYTET

„Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.” (V Księga Mojżeszowa 4,2) „Upokarzał cię i morzył cię głodem,...

Print Friendly, PDF & Email
0

CO BIBLIA MÓWI O ZMARTWYCHWSTANIU?

„W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz powiedział: Jeśliby ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu...

Print Friendly, PDF & Email
0

BÓG USPRAWIEDLIWIA CZŁOWIEKA Z WIARY

„Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez...

Print Friendly, PDF & Email
0

BOŻA DROGA ZBAWIENIA CZŁOWIEKA WEDŁUG EWANGELII JANA

BÓG NAS KOCHA ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, ABY KAŻDY, KTO WEŃ WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYWOT WIECZNY (EWANGELIA JANA 3,16) ↓ GRZECH ODDZIELA NAS OD BOGA ZAPRAWDĘ,...

Print Friendly, PDF & Email