NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU

Najważniejsza modlitwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU

Na czym polega modlitwa, w której prosimy Jezusa, aby wszedł do naszego serca i stał się naszym Panem i Zbawicielem? Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zagadnienia dotyczące tej wspaniałej i niepowtarzalnej modlitwy.

1) Człowiek przychodzący do Jezusa w modlitwie musi wierzyć, że On istnieje, nawet jeżeli jego wiara jest słaba. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (List do Hebrajczyków 11,6).

2) Musi mieć przekonanie o tym, że jest zgubionym grzesznikiem i sam nie potrafi się zbawić. „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List do Rzymian 3,23).

3) Wyznaje swoje grzechy Jezusowi, szczerze za nie żałując. „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I List Jana 1,9).

4) Prosi Jezusa, żeby wszedł do jego serca. „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Objawienie Jana 3,20).

5) Wierzy, że to, o co poprosił, stało się faktem. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” (List do Efezjan 2,8).

6) Dziękuje Jezusowi za otrzymane zbawienie, gdyż jeżeli modlił się szczerze, może mieć pewność, że On go wysłuchał. „Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia” (Psalm 32,7).

                                                                        

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply