Otagowano: CHRYSTUS

0

Pomóż nam uratować nigeryjskich chrześcijan zdewastowanych przez ataki Boko Haram i Fulani

Nigeria jest dziś największym miejscem śmierci chrześcijan Problem Chrześcijańskie wioski rolnicze są wielokrotnie atakowane  w regionie Środkowego Pasa Nigerii. Dziesiątki tysięcy zmarło w ciągu ostatnich 20 lat. Setki tysięcy chrześcijan straciło wszystko i żyją jako...

0

Jedna trzecia Pakistanu pod wodą! Ponad 47 000 kobiet w ciąży w obozach bez środków do życia!

Minister zdrowia Sindh, dr Azra Pechuho, podzieliła się niepokojącymi statystykami dotyczącymi kobiet dotkniętych bezprecedensowymi powodziami, mówiąc, że co najmniej 47 000 kobiet w ciąży przebywa w obozach ochronnych. Pakistan ogłasza stan wyjątkowy! Setki tysięcy...

0

Nadzieja dla prześladowanych Chrześcijan w Pakistanie

Pakistan Pendżab – 16 Sierpień 2022 Serdeczne podziękowania dla darczyńców Fundacji „FILEO” za pomoc dla osieroconych dzieci z Pakistanu. Z zebranych dotąd środków finansowych – oprócz żywności – mogliśmy zakupić również odzież. Pakistan Pendżab...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.07.2022

29.07 „Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.07.2022

28.07 „I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.07.2022

27.07 „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!” (Psalm 42,2) Psalmista doświadcza tutaj sytuacji, gdy z całego serca pragnie iść do domu Bożego, lecz nie może, gdy pragnie społeczności z...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.07.2022

26.07 „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.” (List do Efezjan 5,1) W jaki sposób możemy stać się Bożymi naśladowcami? Tylko w jeden – musimy uznać Jezusa za naszego Zbawiciela i trwać w Nim...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 25.07.2022

25.07 „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13,5) Chciwość… Jakże wiele zła powoduje, jak wielu...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 24.07.2022

24.07 „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XXI

DAR BYCIA PASTERZEM „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XX

DAR EWANGELIZACJI „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIX

DAR KIEROWANIA „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVIII

DAR NIESIENIA POMOCY „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVII

DAR APOSTOLSTWA „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami?...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XVI

DAR WYKŁADANIA JĘZYKÓW „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XV

DAR MÓWIENIA JĘZYKAMI „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia...

%d bloggers like this: