Otagowano: CHRYSTUS

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.03.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.03 „On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u...

0

MOŻEMY ODMIENIĆ LOS UBOGICH DZIECI I DAĆ IM SZANSĘ NA ZDOBYCIE WYKSZTAŁCENIA I DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Drodzy Darczyńcy! Naszym współpracownikom z Pendżabu, Sajidzie i Ashbeelowi Rafiq, którzy są koordynatorami Duszpasterstwa Dobrego Pasterza, udało się dotrzeć do grupy ludzi żyjących z daleka od jakichkolwiek miast i wiosek. Zamieszkują oni niewielką osadę bez...

0

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących chrześcijańskich niewolników w fabryce cegieł!

Pakistan, Jhang – 22 grudnia 2022 r. Kochani! Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tego projektu. Pomoc otrzymało 25 skrajnie ubogich rodzin Wszystkie działania na miejscu prowadził i koordynował, nauczyciel nauk...

0

Pomóż nam uratować nigeryjskich chrześcijan zdewastowanych przez ataki Boko Haram i Fulani

Nigeria jest dziś największym miejscem śmierci chrześcijan Problem Chrześcijańskie wioski rolnicze są wielokrotnie atakowane  w regionie Środkowego Pasa Nigerii. Dziesiątki tysięcy zmarło w ciągu ostatnich 20 lat. Setki tysięcy chrześcijan straciło wszystko i żyją jako...

0

Jedna trzecia Pakistanu pod wodą! Ponad 47 000 kobiet w ciąży w obozach bez środków do życia!

Minister zdrowia Sindh, dr Azra Pechuho, podzieliła się niepokojącymi statystykami dotyczącymi kobiet dotkniętych bezprecedensowymi powodziami, mówiąc, że co najmniej 47 000 kobiet w ciąży przebywa w obozach ochronnych. Pakistan ogłasza stan wyjątkowy! Setki tysięcy...

0

Nadzieja dla prześladowanych Chrześcijan w Pakistanie

Pakistan Pendżab – 16 Sierpień 2022 Serdeczne podziękowania dla darczyńców Fundacji „FILEO” za pomoc dla osieroconych dzieci z Pakistanu. Z zebranych dotąd środków finansowych – oprócz żywności – mogliśmy zakupić również odzież. Pakistan Pendżab...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.07.2022

29.07 „Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.07.2022

28.07 „I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.07.2022

27.07 „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!” (Psalm 42,2) Psalmista doświadcza tutaj sytuacji, gdy z całego serca pragnie iść do domu Bożego, lecz nie może, gdy pragnie społeczności z...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.07.2022

26.07 „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.” (List do Efezjan 5,1) W jaki sposób możemy stać się Bożymi naśladowcami? Tylko w jeden – musimy uznać Jezusa za naszego Zbawiciela i trwać w Nim...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 25.07.2022

25.07 „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13,5) Chciwość… Jakże wiele zła powoduje, jak wielu...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLINE 24.07.2022

24.07 „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XXI

DAR BYCIA PASTERZEM „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby...

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XX

DAR EWANGELIZACJI „Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować...