Otagowano: SERCE

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.08 „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.08.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.08 „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13.08 „Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.” (I List do Koryntian 4,5)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12.08 „Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.” (List do Rzymian 14,23) Mocne to słowa! Aby właściwie je zrozumieć i nie wyrywać tego wersetu z kontekstu, przytoczę kilka wersetów poprzedzających: „Dążmy...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11.08 „Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” (III Księga Mojżeszowa 11,44) Jeżeli Bóg jest naszym Panem, musimy się uświęcać bez ustanku! Gdy jesteśmy Jego...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.08 „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” (Ewangelia Jana 7,37-38) Jeśli masz pragnienie duchowe, przyjdź do...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 09.08 „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Ewangelia Mateusza 23,9) Tak, my, chrześcijanie, przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i nie między nami żadnej...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 08.08 „Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ewangelia Jana 20,29) Cóż to za wiara, gdy widzimy? Trudno nie wierzyć w coś, co się widzi własnymi oczami,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 07.08 „Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego! Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.08 „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” (II Księga Mojżeszowa 20,7) Szacunek i bojaźń Boża przejawia się między innymi we właściwym używaniu...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.08.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 05.08 „Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.” (Księga Joba 28,28) Mądrość tego świata jest zupełnie czym innym niż Boża mądrość. Mądrością w oczach Bożych jest bojaźń Boża, bowiem mądry...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.08.2022

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 04.08 „Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana.” (II Księga Kronik 20,17) Abyśmy mogli zrozumieć dobrze kontekst tego wersetu, przytoczę jeszcze kilka wersetów z tego...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.08.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 03.08 „Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego.” (Przypowieści Salomona 26,12) Większa nadzieja jest, że głupiec przyjdzie do Boga i stanie się duchowo mądry,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 02.08 „A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ewangelia Jana 8,12) Jak ważne i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.08.2022

……………………………………………………………………………………………………………………………. 01.08 „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.” (List do Rzymian 10,4) Z wiary jesteśmy usprawiedliwieni, nie z uczynków, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić tego, co...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.07.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………… 31.07 „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” (List do Filipian 4,6) Nie troszczcie się… jakież to proste słowa, lecz jak trudne...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.07.2022

……………………………………………………………………………….. 30.07 „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.07.2022

23.07 „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się...

%d bloggers like this: