Kategoria: Numer 31

ARTYKUŁ WSTĘPNY 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – BÓG, KTÓRY PRZEBACZA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Werset przewodni: „Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Księga Jeremiasza 31,3). Bóg woła tych, którzy są daleko od Niego. On woła Ciebie po...

Print Friendly, PDF & Email
SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gdy uwielbiam Boga za dzieło zbawienia   „Zbawienia twego oczekuję, Panie”. (I Księga Mojżeszowa 49,18) „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim”. (II Księga Mojżeszowa 15,2) „Weseli się serce...

Print Friendly, PDF & Email
DZIECI NAWRÓCIĆ 0

„ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE I NIE STANIECIE JAK DZIECI, NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA NIEBIOS.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Ewangelia Mateusza 18,3) Zacytowany w tytule fragment Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza zawiera dwie kluczowe dla naszego zbawienia prawdy: żeby wejść do nieba i żyć tam na wieki w obecności Bożej, musimy się...

Print Friendly, PDF & Email
GNIEW 0

GNIEW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.”...

Print Friendly, PDF & Email
Bóg wyciąga ręce do nas 0

BÓG WYCIĄGA RĘCE DO NAS

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. „Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień...

Print Friendly, PDF & Email
CZY JESTEŚ GOTOWY? 0

CZY JESTEŚ GOTOWY?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (II List Piotra 3,13) Wspaniała to obietnica – Bóg przygotował dla nas przepiękne miejsce! „I widziałem nowe niebo i...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwy naśladowca 0

PRAWDZIWY NAŚLADOWCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować,...

Print Friendly, PDF & Email
niemożliwe fakt 0

GDY NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ FAKTEM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… „Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” (I Księga Mojżeszowa 15,6) Abram uwierzył słowu, które rzekł do niego Bóg. Gdy przeczytamy kontekst tego wersetu (I Księga Mojżeszowa 15,1-5) dowiemy się,...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. VIII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dar miłosierdzia Dar miłosierdzia jest to szczególna zdolność dostrzegania problemów i potrzeb innych ludzi oraz troszczenia się o nich ze szczerym współczuciem. Osoba posiadająca ten dar okazuje innym miłosierdzie z radością w sercu...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka 0

SERCE CZŁOWIEKA – cz. VII

RYSUNEK 6. Rysunek ten przedstawia serce kuszone i podzielone, czyli takie, które częściowo chce żyć dla Boga, a częściowo dla szatana. Jest to smutny obraz człowieka, którego gorliwość oziębła i który znowu kocha świat....

Print Friendly, PDF & Email