ODDAJ BOGU SWOJE SERCE!

Oddaj Bogu swoje serce!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODDAJ BOGU SWOJE SERCE!

Werset przewodni: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Ewangelia Mateusza 5,8)

Wyraz „serce” w Słowie Bożym jest użyty aż 832 razy! Oznacza to niewątpliwie, że dla Boga nasze serca są bardzo ważne. „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” (Przypowieści Salomona 4,23). Pamiętaj, że „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi” (Przypowieści Salomona 6,16-19). „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Ewangelia Mateusza 15,19). „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Księga Jeremiasza 17,9-10).

Słowo Boże mówi: „Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg!” (Przypowieści Salomona 23,26). Zatem oddaj Bogu Twoje serce już dzisiaj, niech On już teraz oczyści je z grzechu! Nie zwlekaj, gdyż jutro może być za późno! „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II List do Koryntian 6,2). „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Księga Jeremiasza 29,11-13). „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!” (Księga Joela 2,12-13). „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje” (Ewangelia Mateusza 6,19-21).

Jeśli zatem skarb Twój jest na ziemi – ważniejsze jest Twoje życie doczesne, a dla Boga nie masz czasu – to i Twoje serce jest daleko od Boga, a Ty oglądać Go nie będziesz! Jeżeli zaś Twoje serce jest przy Bogu – wówczas doznajesz z Nim wspaniałej społeczności już teraz, a w Niebie będziesz osobiście Go oglądać!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply