Kategoria: Broszura ewangelizacyjna

Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XII

OSTATNIA RADA Jeżeli przeczytałeś już broszurę „Serce Człowieka”, a w dalszym ciągu jeszcze nie oddałeś swojego serca Temu, który Cię kocha, to zdecyduj się uczynić to właśnie teraz. Niech Bóg Ci w tym pomoże!...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XI

RYSUNEK 10. Przedstawia moment śmierci zbawionego człowieka. Chwila ta nie może chrześcijaninowi napędzić strachu, ponieważ Jezus powiedział: ,,Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. X

RYSUNEK 9. Przedstawia on chrześcijanina, który walczy zwycięsko w ogniu pokus i doświadczeń. ,,Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IX

RYSUNEK 8. Tutaj widzimy zbliżającego się do śmierci człowieka odpadłego od wiary i człowieka nienawróconego, który prawdziwą pokutę ciągle odkładał na ,,jutro”. Jego ciało teraz cierpi, a jego dusza napełniona jest strachem przed nadchodzącą...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VIII

RYSUNEK 7. Ten rysunek pokazuje stan serca człowieka, który odpadł od wiary. O takich ludziach Pismo Święte mówi w następujący sposób: ,,Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych – którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VII

RYSUNEK 6. Przedstawia serce kuszone i podzielone, czyli takie, które częściowo chce żyć dla Boga, a częściowo dla szatana. Jest to smutny obraz człowieka, którego gorliwość oziębła i który znowu kocha świat. Jego sumienie...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VI

RYSUNEK 5. Widzimy tutaj serce oczyszczone i uświęcone przez łaskę i miłosierdzie Boże dla zbawionego grzesznika. To serce jest Bożą świątynią, mieszkaniem Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stało się tak zgodnie z obietnicą...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. V

RYSUNEK 4. Pokazuje nam obraz serca ukrzyżowanego z Jezusem. ,,Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV

RYSUNEK 3. Ten rysunek pokazuje nam stan grzesznika, który pokutuje, czyli szczerze żałuje za swoje grzechy. Teraz przypomina sobie to, co złego uczynił. Jest przekonany o tym, że to z jego powodu Jezus Chrystus...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. III

RYSUNEK 2. Obrazuje przekonane i otwarte serce czyli takie, które zaczyna szukać Jezusa. Przedstawiony na tym rysunku anioł trzyma miecz – symbol słowa pochodzącego od Boga. ,,Bo Słowo Boże jest żywe  i skuteczne, ostrzejsze...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. II

RYSUNEK 1. Ten rysunek przedstawia serce człowieka niewierzącego, którego Pismo Święte nazywa grzesznikiem. Jest to serce kierowane przez boga tego świata, czyli szatana oraz przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia (I List Jana...

Print Friendly, PDF & Email
Broszura 0

SERCE CZŁOWIEKA
albo
duchowe zwierciadło serca

Serce człowieka jest albo świątynią Boga, albo mieszkaniem szatana (I List Jana 3,4-10) Ta broszura powstała wiele lat temu i stała się wielkim błogosławieństwem dla tysięcy ludzi. W obecnym opracowaniu została ona zmodyfikowana, a...

Print Friendly, PDF & Email