Kategoria: Numer 26

0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ARTYKUŁ WSTĘPNY  Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas…” (Ewangelia Jana 1,14). Słowo. Wspaniałe Boże Słowo. Bóg Swoim Słowem stworzył świat i wszystko co na...

Print Friendly, PDF & Email
0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. II

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. II Gdy czekam na spełnienie Bożych obietnic  „A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że...

Print Friendly, PDF & Email
0

JEST JUŻ U NASZYCH DRZWI…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. JEST JUŻ U NASZYCH DRZWI… „Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem...

Print Friendly, PDF & Email
0

GDY ODDALAMY SIĘ OD BOGA…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GDY ODDALAMY SIĘ OD BOGA… Werset przewodni: „My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby...

Print Friendly, PDF & Email
0

ZACZYNAJ I BIERZ W POSIADANIE!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZACZYNAJ I BIERZ W POSIADANIE! „Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż...

Print Friendly, PDF & Email
0

„ZANIM ZAWOŁAJĄ, ODPOWIEM IM…”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. „ZANIM ZAWOŁAJĄ, ODPOWIEM IM…” „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między...

Print Friendly, PDF & Email
0

ODWIECZNY BOŻY WYBÓR A WOLNA WOLA CZŁOWIEKA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ODWIECZNY BOŻY WYBÓR A WOLNA WOLA CZŁOWIEKA WSTĘP Trudny temat. Można nawet powiedzieć, że to pozorna sprzeczność – z jednej strony to Bóg wybiera nas na Swoje dzieci i wyboru tego dokonuje już...

Print Friendly, PDF & Email
0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. III

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. III Dar usługiwania Dar usługiwania, zwany również darem niesienia pomocy (I List do Koryntian 12,28), polega na szczególnej zdolności dostrzegania osób potrzebujących pomocy i udzielania jej tym osobom....

Print Friendly, PDF & Email
0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. II

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. II RYSUNEK 1. Ten rysunek przedstawia serce człowieka niewierzącego, którego Pismo Święte nazywa grzesznikiem. Jest to serce kierowane przez boga tego świata, czyli szatana oraz przez pożądliwość ciała, pożądliwość oczu...

Print Friendly, PDF & Email
0

CHWALĘ CIĘ, PANIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CHWALĘ CIĘ, PANIE Chwalę, Panie, Twoją miłość – Ona pozwala mi modlić się za ludzi, Gdy oni nienawidzą mnie całą duszą.   Chwalę, Panie, Twoje przebaczenie – Ono pomaga mi nie czuć urazy,...

Print Friendly, PDF & Email