Otagowano: BÓG

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.12.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 09.12 „Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.12.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 08.12 „A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (I Księga Mojżeszowa 28,15) Kogo dotyczy ta obietnica? Czy wszystkich ludzi, którzy „wierzą” w Boga? Czy Bóg strzeże ludzi...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.12.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 07.12 „I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą.” (V Księga Mojżeszowa 4,29) Wspaniała obietnica dla tych, którzy szukają Pana. Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.12.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 06.12 „On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie.” (Księga Joba 36,15) Czy zastanawialiście się kiedyś głębiej nad tym wersetem? W jaki sposób Bóg może nas wybawić poprzez cierpienie?...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.12.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 05.12 „Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje.” (Psalm 25,15) Czy słowa Psalmisty są prawdziwe w naszym życiu? Czy nasze oczy zawsze są zwrócone na Pana, zarówno,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.12.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 04.12 „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.” (Przypowieści Salomona 28,13) Tak, ten kto próbuje ukryć zło popełnione przez samego siebie, ma w życiu przekleństwo. Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.12.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 03.12 „Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Księga Izajasza 1,18)...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.12.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 02.12 „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam.” (II Księga Mojżeszowa 15,2) Powyższy werset jest fragmentem pieśni Mojżesza, którą śpiewał w uwielbieniu dla...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.12.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 01.12 „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (I List do Tesaloniczan 5,18) „Za wszystko dziękujcie…”. Czy zastanawialiśmy się kiedyś dogłębnie nad tymi słowami? Czy rozumiemy, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30.11 „Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich!” (Psalm 141,3) Jakże wspaniałą prośbę ma Psalmista do Boga. Niech ona się stanie również naszą prośbą! Zechciejmy dzisiaj poprosić Boga, aby On...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.11 „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” (List do Rzymian 10,9) Uwierzyć i wyznać… Aby być dzieckiem...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28.11 „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Księga Izajasza 30,21) Bóg nie chce,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27.11 „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!” (Przypowieści Salomona 3,5) Zaufać Panu… z głębi serca, szczerze i prawdziwie Mu zaufać… zaufać z całej swojej siły, tak aby...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.11.2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26.11 „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych.” (Dzieje Apostolskie 17,24) Chwała Panu za to, że jest On Wszechobecny!...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25.11 „Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!” (Księga Izajasza 3,10) Wspaniały ten werset zachęca nas do wydawania owocu dla Boga. Możemy tutaj zauważyć trzy ważne powody,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.11.2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24.11 „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Ewangelia Mateusza 5,7) Jakże wspaniała obietnica czeka na tych, którzy okazują miłosierdzie ludziom! Oni dostąpią miłosierdzia od samego Boga! Czy należysz do jednej z tych osób,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23.11 „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich.” (Psalm 145,18-19) Gdy szczerze wołamy do...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.11.2023

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.11 „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem.”...

%d