Kategoria: Numer 28

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – Całkowite zwycięstwo w Zmartwychwstałym Panu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARTYKUŁ WSTĘPNY CAŁKOWITE ZWYCIĘSTWO W ZMARTWYCHWSTAŁYM PANU „Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim, rzekł: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą każdego dnia 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV GDY WALCZĘ Z GRZECHEM „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując...

Print Friendly, PDF & Email
Gdy osacza nas strach 0

GDY OSACZA NAS STRACH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GDY OSACZA NAS STRACH Wersety przewodnie: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7) Strach, lęk, obawa, niepewność… Jakże często osaczają nas te...

Print Friendly, PDF & Email
Powierzmy nasze zmartwienia Bogu! 0

POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU! Werset przewodni: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ewangelia Mateusza 6,33) Bóg wie o wiele lepiej od nas, czego potrzebujemy. Jeżeli...

Print Friendly, PDF & Email
O czym myślisz? 0

O CZYM MYŚLISZ?

O CZYM MYŚLISZ? Werset przewodni: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwa wiara 0

PRAWDZIWA WIARA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRAWDZIWA WIARA Wersety przewodnie: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1) Wiara… pewność, stuprocentowa pewność, że coś się wydarzy, coś, czego jeszcze...

Print Friendly, PDF & Email
Dwie drogi 0

DWIE DROGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DWIE DROGI Werset przewodni: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (List Jakuba 4,7) Dwie drogi: dobra i zła. Dwie ważne decyzje: poddanie się Bogu i przeciwstawienie się szatanowi....

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. V

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. V DAR NAPOMINANIA Dar napominania (zwany również darem zachęcania) polega na szczególnej umiejętności dostrzegania u innych osób wierzących potrzeb napomnienia lub pocieszenia, a następnie właściwym zaspokojeniu tych potrzeb....

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka - cz. IV 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV RYSUNEK 3. Ten rysunek pokazuje nam stan grzesznika, który pokutuje, czyli szczerze żałuje za swoje grzechy. Teraz przypomina sobie to, co złego uczynił. Jest przekonany o tym, że...

Print Friendly, PDF & Email
Moja pieśń na cześć Pana 0

MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA   Panie, Boże mój chwalę Cię I wysławiam całą duszą swoją. Śpiewam Ci z głębi mego serca I całym mym jestestwem. Bo okazałeś wszechpotężną moc Swoją Przez wielkie...

Print Friendly, PDF & Email