WSPANIAŁOŚĆ OBIETNIC BOŻYCH

Wspaniałość obietnic Bożych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WSPANIAŁOŚĆ OBIETNIC BOŻYCH

Werset przewodni: „Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz.” (Księga Jeremiasza 15,19)

Powyższy werset jest dla mnie osobiście bardzo cenny, bowiem zawiera nie tylko jedną Bożą obietnicę, lecz mnogość Jego wspaniałych obietnic. Po pierwsze – jeżeli zawracamy od zła, jeżeli je porzucamy, to Bóg zwraca się do nas. „Pokój dalekiemu i bliskiemu – mówi Pan, Ja go uleczę” (Księga Izajasza 57,19). „A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ewangelia Jana 6,37).

Po drugie – gdy zwracamy się do Boga, będziemy mieli przywilej stać przed Jego obliczem. „I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach” (Objawienie Jana 22,4). „O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego” (Psalm 27,4).

Po trzecie – gdy damy z siebie to, co cenne, bez tego co, pospolite, gdy będziemy szlachetnymi kamieniami w Bożej budowli, gdy wszystko, co czynimy, będziemy robić najlepiej, jak potrafimy, mając na celu Bożą chwałę i pożytek dla naszych braci i sióstr w wierze, wówczas będziemy prawdziwie sługami Boga, a Bóg będzie w pełni posługiwał się nami. „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 2,5). Wtedy będziemy mogli wyznać za apostołem Pawłem: „Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (II List do Koryntian 5,20).

Wreszcie czwarta wspaniała obietnica – gdy jesteśmy zwróceni całym sercem w stronę Boga, to choćby nasi nieprzyjaciele zwrócili się ku nam, chcąc nas zniszczyć lub namówić do zła, my nigdy nie zwrócimy się w ich kierunku. „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący” (II List do Koryntian 6,17-18). „Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym; i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować – mówi Pan. I wyratuję cię z mocy złych, i wyzwolę cię z ręki okrutników (Księga Jeremiasza 15,20-21).

Zatem dajmy dla Boga to, co cenne w nas, bez tego, co pospolite, a Pan spełni na nas Swe wspaniałe obietnice!

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply