Otagowano: CZŁOWIEK

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.05.2024

  25.05 „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.05.2024

  24.05 „Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.” (II Księga Królewska 20,1)   Słowa te wypowiedział prorok Izajasz do króla Hiskiasza. Może niektórzy z nas, przeczytawszy ten werset pomyśleli, że Hiskiasz...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.05.2024

  23.05 „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” (Przypowieści Salomona 16,25)   Jakże ważne to ostrzeżenie! Często wydaje się nam, że idziemy w naszym życiu dobrą drogą, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.05.2024

  22.05 „Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.” (Księga Kaznodziei Salomona 7,21-22)   Niestety,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.05.2024

  21.05 „Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.” (Księga Izajasza 38,17)   Gorycz jest zbawienna dla człowieka, kiedy powoduje...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.05.2024

  20.05 „Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną –...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.05.2024

  19.05 „Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.” (I Księga Samuela 17,47)   Słowa te to...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.05.2024

  18.05 „Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana.” (Przypowieści Salomona 19,21)   My, ludzie, bardzo lubimy planować. Niektórzy z nas dokładnie i precyzyjnie układają plan na poszczególne dni, miesiące,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.05.2024

17.05 „Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę.” (Księga Jeremiasza 31,3) Przepiękne to słowa! Gdy jeszcze byliśmy daleko od Boga, On wyciągał do nas Swoją...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.05.2024

16.05 „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 15.05.2024

  15.05 „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.05.2024

  14.05 „Znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.05.2024

  13.05 „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBILIJNE 12.05.2024

    12.05 „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.” (II List...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.05.2024

  11.05 „Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica twoja wybawi mnie.” (Psalm 138,7) Gdy trwamy przy Panu, to wśród najgorszych problemów –...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.05.2024

  10.05 „Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” (Księga Daniela 9,18) To jedna z bardzo ważnych prawd zawartych w Bożym Słowie: Bóg wysłuchuje naszych...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.05.2024

  09.05 „Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.05.2024

  08.05 „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6,8) Bóg nie wymaga...