„ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW!”

Magazyn Chrześcijański

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW!”

Tak. Prawdziwe i pocieszające to słowa. Nie ma nikogo ani na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią podobnego do Boga, Pana naszego! „Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak” (Księga Izajasza 40,25-26). „To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy” (Objawienie Jana 3,7). Pomimo tego, że ludzie narodzeni na nowo nazywani są w Biblii wielokrotnie świętymi, to Bóg jest najbardziej święty, gdyż jest doskonały i bez grzechu! „Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość” (Księga Izajasza 5,16). „Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski” (Księga Izajasza 41,19-20). „Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem” (Księga Izajasza 43,15). „A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela” (Psalm 22,4). „Toteż dziękować ci będę na harfie za wierność twoją, Boże mój; będę ci grał na cytrze, Święty Izraela” (Psalm 71,22). „Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne; On jest święty!” (Psalm 99,3). „Wysławiajcie Pana, Boga naszego i oddajcie pokłon na świętej górze jego, bo święty jest Pan, Bóg nasz!” (Psalm 99,9). „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego” (Księga Izajasza 6,3). „Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść” (Objawienie Jana 4,8). „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest „Święty”: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Księga Izajasza 57,15).

Zatem „Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!” (III Księga Mojżeszowa 11,44). W jaki sposób mamy się uświęcać? Stając się podobnymi do świętego Pana naszego! „Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli świętymi Boga waszego” (IV Księga Mojżeszowa 15,40). „A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym” (List do Efezjan 5,3). „Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (I List Piotra 1,14-16). „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (I List Piotra 2,9).

Autor: Estera Bednarska

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply