DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. V

Dary Ducha Świętego

DAR NAPOMINANIA

Dar napominania (zwany również darem zachęcania) polega na szczególnej umiejętności dostrzegania u innych osób wierzących potrzeb napomnienia lub pocieszenia, a następnie właściwym zaspokojeniu tych potrzeb. Dar ten wiąże się z niezwykłą wrażliwością i delikatnością u osób obdarowanych, bowiem zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że większość osób – także szczerze wierzących – nie lubi, gdy się ich upomina. Zatem o czym powinna pamiętać osoba obdarowana tym szczególnym darem? Poniżej postaram się przedstawić biblijne wskazówki dla chrześcijan napominających i zachęcających swoich Braci i Siostry w wierz

1) Zachęcajmy i napominajmy, dając dobry przykład swoim życiem

„Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14,22).

2) Zachęcajmy i napominajmy przy czytaniu Biblii i modlitwie

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych” (List do Kolosan 3,16).

3) Zachęcajmy i napominajmy w duchu miłości i troski o naszych bliźnich

„Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane” (I List do Koryntian 4,14).

4) Zachęcajmy i napominajmy, nie uważając się za lepszych lub bardziej pobożnych

„A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali” (II List do Koryntian 6,1).

5) Zachęcajmy i napominajmy, powołując się na autorytet naszego Pana Jezusa

„Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze” (List do Efezjan 4,1).

6) Zachęcajmy i napominajmy wierzących, mając na celu ich wzrost duchowy

„Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie” (List do Kolosan 1,28).

7) Zachęcajmy i napominajmy się wzajemnie, dla naszego wspólnego pożytku

„Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie” (I List do Tesaloniczan 5,11).

8) Zachęcajmy do dobrego postępowania i napominajmy tych, którzy czynią źle

„Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli” (II List do Tesaloniczan 3,12).

9) Zachęcajmy i napominajmy, by się modlić

„Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi” (I List do Tymoteusza 2,1).

10) Zachęcajmy i napominajmy, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, nie okazując przy tym zniecierpliwienia i zniechęcenia

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem” (II List do Tymoteusza 4,2).

11) Zachęcajmy i napominajmy się wzajemnie, by nie odpaść od Boga

„Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu” (List do Hebrajczyków 3,12-13).

12) Zachęcajmy i napominajmy, aby ostrzec wierzących przed grzechem

„Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy” (I List Piotra 2,11).

13) Zachęcajmy i napominajmy do trwania w prawdziwej wierze i szczerej nauce wypływającej z Pisma Świętego

„Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (List Judy 1,3).

 Dzięki składajmy Temu, który nas napomina, pociesza i zachęca przez Swoje wspaniałe Słowo, modlitwę oraz Braci i Siostry; Temu, który daje nam Swego Ducha ku coraz lepszemu poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, służeniu Bogu szczerym sercem i budowaniu siebie nawzajem dla wspólnego pożytku.

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply