Kategoria: Magazyn Chrześcijański

Oddajmy Bogu cześć 0

ODDAJMY BOGU CZEŚĆ

  ODDAJMY BOGU CZEŚĆ   „Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni.” (I Księga Samuela 2,30)   Werset ten wyraża jakże ważną i jednocześnie prostą prawdę: ci, którzy...

Print Friendly, PDF & Email
Modlitwa z obowiązku czy z serca 0

MODLITWA Z OBOWIĄZKU CZY Z SERCA

  MODLITWA Z OBOWIĄZKU CZY Z SERCA   „Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwa Światłość 0

PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ

  PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ   „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.” (Księga Izajasza 60,19)...

Print Friendly, PDF & Email
Błogosławieni, którzy czynią pokój 0

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ

  BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ   „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ewangelia Mateusza 5,9)   Nasz Pan błogosławi tym ludziom, którzy czynią pokój, ponieważ On „nie jest Bogiem nieporządku, ale...

Print Friendly, PDF & Email
stałość Bożych Obietnic 0

STAŁOŚĆ BOŻYCH OBIETNIC

  STAŁOŚĆ BOŻYCH OBIETNIC   „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywia.” (Psalm 119,50)   Nawet w najtrudniejszych chwilach życia człowiek, który żyje z Bogiem może mieć niezachwianą pewność,...

Print Friendly, PDF & Email
Wilk w owczej skórze 0

WILK W OWCZEJ SKÓRZE

  WILK W OWCZEJ SKÓRZE   „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” (II List Jana 1,7)   W dzisiejszych...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIII

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XIII   Dar czynienia cudów   „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XII

  SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XII   OSTATNIA RADA   Jeżeli przeczytałeś już broszurę „Serce Człowieka”, a w dalszym ciągu jeszcze nie oddałeś swojego serca Temu, który Cię kocha, to zdecyduj się uczynić to...

Print Friendly, PDF & Email
Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – „TRWAJCIE WE MNIE”

  ARTYKUŁ WSTĘPNY „Trwajcie we mnie” Wersety przewodnie: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby...

Print Friendly, PDF & Email
Czy są większe i mniejsze grzechy? 0

CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY?

  CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY? „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.” (I Księga Samuela 15,23) W powyższym wersecie możemy zauważyć, że Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Wola Boża a ludzkie plany 0

WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY

  WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.” (Przypowieści Salomona 16,9) Cudowne to słowa: Bóg kieruje naszymi krokami! Chociaż układamy swoje plany, to i tak dzieje...

Print Friendly, PDF & Email
Bóg się troszczy 0

BÓG SIĘ TROSZCZY

  BÓG SIĘ TROSZCZY „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7) Bóg troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. On mówi do Ciebie...

Print Friendly, PDF & Email
Pycha a pokora 0

PYCHA A POKORA

  PYCHA A POKORA „Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa.” (Psalm 119,67) Człowiek, który jest pyszny, nie może szczerze służyć Bogu. Gdy chcemy kroczyć drogą Pańską, On musi najpierw złamać nasze...

Print Friendly, PDF & Email