Kategoria: Magazyn Chrześcijański

artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – MIŁOŚĆ, KTÓRA ZBAWIA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARTYKUŁ WSTĘPNY   MIŁOŚĆ, KTÓRA ZBAWIA   Werset przewodni: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Jana 3,16). ...

Print Friendly, PDF & Email
SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VIII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VIII   GDY CHWALĘ BOGA ZA JEGO ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ   „Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, Bóg skałą moją, jemu...

Print Friendly, PDF & Email
CHCIWOŚĆ 0

CHCIWOŚĆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CHCIWOŚĆ   „Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?” (I List Jana 3,17)   Chciwość,...

Print Friendly, PDF & Email
Oddajmy Bogu nasze serca 0

ODDAJMY BOGU NASZE SERCA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ODDAJMY BOGU NASZE SERCA   „Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.” (Księga Ozeasza 6,6)   Bóg pragnie naszego serca. „Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy...

Print Friendly, PDF & Email
PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA BOŻEGO 0

PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA BOŻEGO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA BOŻEGO   „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.”...

Print Friendly, PDF & Email
BÓG JEST Z NAMI, GDY... 0

BÓG JEST Z NAMI, GDY…

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. BÓG JEST Z NAMI, GDY…   „Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.” (II Księga...

Print Friendly, PDF & Email
RADOŚĆ WŚRÓD CIERPIEŃ 0

RADOŚĆ WŚRÓD CIERPIEŃ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. RADOŚĆ WŚRÓD CIERPIEŃ   „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście...

Print Friendly, PDF & Email
MOJĄ SIŁĄ JEST PAN 0

MOJĄ SIŁĄ JEST PAN!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MOJĄ SIŁĄ JEST PAN!   „Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek?” (Psalm 118,5-6)   Pan ma moc wyzwolić...

Print Friendly, PDF & Email
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. IX

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. IX       DAR MĄDROŚCI   „A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości…” (I List do Koryntian 12,7-8)....

Print Friendly, PDF & Email
SERCE CZŁOWIEKA 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VIII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SERCE CZŁOWIEKA – CZ. VIII   RYSUNEK 7.   Ten rysunek pokazuje stan serca człowieka, który odpadł od wiary. O takich ludziach Pismo Święte mówi w następujący sposób: ,,Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby...

Print Friendly, PDF & Email
ARTYKUŁ WSTĘPNY 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – BÓG, KTÓRY PRZEBACZA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Werset przewodni: „Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Księga Jeremiasza 31,3). Bóg woła tych, którzy są daleko od Niego. On woła Ciebie po...

Print Friendly, PDF & Email
SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. VII

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gdy uwielbiam Boga za dzieło zbawienia   „Zbawienia twego oczekuję, Panie”. (I Księga Mojżeszowa 49,18) „Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim”. (II Księga Mojżeszowa 15,2) „Weseli się serce...

Print Friendly, PDF & Email
DZIECI NAWRÓCIĆ 0

„ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE I NIE STANIECIE JAK DZIECI, NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA NIEBIOS.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Ewangelia Mateusza 18,3) Zacytowany w tytule fragment Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza zawiera dwie kluczowe dla naszego zbawienia prawdy: żeby wejść do nieba i żyć tam na wieki w obecności Bożej, musimy się...

Print Friendly, PDF & Email
GNIEW 0

GNIEW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.”...

Print Friendly, PDF & Email
Bóg wyciąga ręce do nas 0

BÓG WYCIĄGA RĘCE DO NAS

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. „Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień...

Print Friendly, PDF & Email
CZY JESTEŚ GOTOWY? 0

CZY JESTEŚ GOTOWY?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (II List Piotra 3,13) Wspaniała to obietnica – Bóg przygotował dla nas przepiękne miejsce! „I widziałem nowe niebo i...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwy naśladowca 0

PRAWDZIWY NAŚLADOWCA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować,...

Print Friendly, PDF & Email
niemożliwe fakt 0

GDY NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ FAKTEM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… „Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” (I Księga Mojżeszowa 15,6) Abram uwierzył słowu, które rzekł do niego Bóg. Gdy przeczytamy kontekst tego wersetu (I Księga Mojżeszowa 15,1-5) dowiemy się,...

Print Friendly, PDF & Email
%d