Kategoria: Magazyn Chrześcijański

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – Całkowite zwycięstwo w Zmartwychwstałym Panu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARTYKUŁ WSTĘPNY CAŁKOWITE ZWYCIĘSTWO W ZMARTWYCHWSTAŁYM PANU „Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski, i płacząc nad nim, rzekł: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą każdego dnia 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. IV GDY WALCZĘ Z GRZECHEM „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując...

Print Friendly, PDF & Email
Gdy osacza nas strach 0

GDY OSACZA NAS STRACH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GDY OSACZA NAS STRACH Wersety przewodnie: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7) Strach, lęk, obawa, niepewność… Jakże często osaczają nas te...

Print Friendly, PDF & Email
Powierzmy nasze zmartwienia Bogu! 0

POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… POWIERZMY NASZE ZMARTWIENIA BOGU! Werset przewodni: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ewangelia Mateusza 6,33) Bóg wie o wiele lepiej od nas, czego potrzebujemy. Jeżeli...

Print Friendly, PDF & Email
O czym myślisz? 0

O CZYM MYŚLISZ?

O CZYM MYŚLISZ? Werset przewodni: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwa wiara 0

PRAWDZIWA WIARA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRAWDZIWA WIARA Wersety przewodnie: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1) Wiara… pewność, stuprocentowa pewność, że coś się wydarzy, coś, czego jeszcze...

Print Friendly, PDF & Email
Dwie drogi 0

DWIE DROGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DWIE DROGI Werset przewodni: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (List Jakuba 4,7) Dwie drogi: dobra i zła. Dwie ważne decyzje: poddanie się Bogu i przeciwstawienie się szatanowi....

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. V

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. V DAR NAPOMINANIA Dar napominania (zwany również darem zachęcania) polega na szczególnej umiejętności dostrzegania u innych osób wierzących potrzeb napomnienia lub pocieszenia, a następnie właściwym zaspokojeniu tych potrzeb....

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka - cz. IV 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SERCE CZŁOWIEKA – CZ. IV RYSUNEK 3. Ten rysunek pokazuje nam stan grzesznika, który pokutuje, czyli szczerze żałuje za swoje grzechy. Teraz przypomina sobie to, co złego uczynił. Jest przekonany o tym, że...

Print Friendly, PDF & Email
Moja pieśń na cześć Pana 0

MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MOJA PIEŚŃ NA CZEŚĆ PANA   Panie, Boże mój chwalę Cię I wysławiam całą duszą swoją. Śpiewam Ci z głębi mego serca I całym mym jestestwem. Bo okazałeś wszechpotężną moc Swoją Przez wielkie...

Print Friendly, PDF & Email
Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – MĄDRZE WYKORZYSTUJ SWÓJ CZAS!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARTYKUŁ WSTĘPNY Mądrze wykorzystuj swój czas! „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Psalm 90,12). Powyższy werset Pisma Świętego zachęca nas do właściwego wykorzystania czasu, jaki nam dał Bóg do życia...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. III

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. III GDY DOTYKA MNIE BOLEŚNIE UPŁYW CZASU „Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie”. (Psalm 49,16)   „Bo przecież...

Print Friendly, PDF & Email
Nie bój się, bo Bóg jest z Tobą! 0

NIE BÓJ SIĘ, BO BÓG JEST Z TOBĄ!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NIE BÓJ SIĘ, BO BÓG JEST Z TOBĄ! Wersety przewodnie „I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwa wolność 0

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PRAWDZIWA WOLNOŚĆ Werset przewodni: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.” (List do Galacjan 5,13) Wolność…Jak wspaniale brzmi to...

Print Friendly, PDF & Email
Czy wiara może nas zbawić 0

CZY WIARA MOŻE NAS ZBAWIĆ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CZY WIARA MOŻE NAS ZBAWIĆ? Wersety przewodnie: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym...

Print Friendly, PDF & Email
Boże, uzdrów i wybaw 0

BOŻE, UZDRÓW I WYBAW!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. BOŻE, UZDRÓW I WYBAW! Werset przewodni: „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (Księga Jeremiasza 17,14) Bóg jest naszą chwałą, Bóg jest naszym wybawieniem...

Print Friendly, PDF & Email
Najważniejsza modlitwa 0

NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU Na czym polega modlitwa, w której prosimy Jezusa, aby wszedł do naszego serca i stał się naszym Panem i Zbawicielem? Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zagadnienia dotyczące tej...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV DAR NAUCZANIA Dar nauczania polega na szczególnej zdolności rozumienia Pisma Świętego i zawartych w nim prawd oraz przekazywania ich innym osobom w taki sposób, aby potrafili je...

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: