Otagowano: JEZUS

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.02.2024

  24.02 „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” (II List Jana 1,7) W dzisiejszych czasach jest coraz więcej „zwodzicieli”...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.02.2024

23.02 „To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywia.” (Psalm 119,50) Nawet w najtrudniejszych chwilach życia człowiek, który żyje z Bogiem może mieć niezachwianą pewność, że Bóg dotrzyma obietnic. Pewność...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.02.2024

  22.02 „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ewangelia Mateusza 5,9) Nasz Pan błogosławi tym ludziom, którzy czynią pokój, ponieważ On „nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju” (I List do Koryntian...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.02.2024

  21.02 „Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.” (Księga Izajasza 60,19) Pan, nasz...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 20.02.2024

  20.02 „Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele.” (Księga Kaznodziei...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 19.02.2024

    19.02 „Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni.” (I Księga Samuela 2,30) Werset ten wyraża jakże ważną i jednocześnie prostą prawdę: ci, którzy oddają Bogu cześć,...

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 18.02.2024

    18.02 „Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa.” (Psalm 119,67) Człowiek, który jest pyszny, nie może szczerze służyć Bogu. Gdy chcemy kroczyć drogą Pańską, On musi najpierw złamać nasze „ego”...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 17.02.2024

17.02 „Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 16.02.2024

16.02 „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7) Bóg troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. On mówi do Ciebie i do mnie:...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 14.02.2024

  14.02 „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.” (I Księga Samuela 15,23) W powyższym wersecie możemy zauważyć, że Bóg nie dzieli grzechów na mniejsze...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 13.02.2024

  13.02 „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia  i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.” (II List Piotra 1,3) Tak, wszystko co mamy,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 12.02.2024

  12.02 „A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 11.02.2024

  11.02 „O, jakże miłuję zakon twój, przez cały dzień rozmyślam o nim!” (Psalm 119,97) Po czym można poznać, że kochamy Boga i jesteśmy Jego dziećmi? Otóż po tym, że miłujemy Jego Słowo! „Ilekroć...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 10.02.2024

10.02 „Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.” (Psalm 125,1) Tak, drodzy Czytelnicy, gdy ufamy Panu, stoimy pewnie. „Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 09.02.2024

09.02 „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.” (Psalm 119,11) Jeżeli pragniemy być blisko Boga, musimy codziennie nie tylko czytać Boże Słowo, ale też przechowywać je w swoim sercu. „Jeśli...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 08.02.2024

  08.02 „Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim.” (II Księga Kronik 16,9) Oko jest niezwykle ważnym instrumentem ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Oczyma patrzymy na...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.02.2024

07.02 „Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!” (Księga Izajasza 35,4) Jakże często nasze serce jest pełne niepokoju....

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.02.2024

06.02 „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (Księga Jeremiasza 17,14) Bóg jest naszą chwałą, Bóg jest naszym wybawieniem z wszelkiej niedoli! Śpiewajmy Mu i...