ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.07.2022

Słowo Boże moją pomocą

01.07 „Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!” (Księga Ozeasza 6,3)

Kiedy chcemy naprawdę poznać Boga, On da nam się poznać. Gdy całym sercem chcemy Go odnaleźć, On da się nam znaleźć. Więcej: On Sam przyjdzie do nas! Przyjdzie i da nam błogosławieństwo do naszego życia tak wielkie, jakim jest późny deszcz dla spragnionej ziemi, deszcz konieczny do życia        dla roślin i zwierząt, deszcz konieczny, by rósł obficie pokarm. „I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa” (Księga Ezechiela 34,26). „A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu” (Księga Joela 2,23-26). „W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji” (Księga Joela 3,23). To Jezus jest Tym Źródłem, z którego wypływa Żywa Woda, zaspokajająca nasze pragnienie duchowe, pragnienie poznania Boga! „Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” (Ewangelia Jana 4,14).

Zatem pijmy każdego dnia ze Źródła Wody Żywej, abyśmy razem z naszym Panem znaleźli się w Jego Królestwie! „I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków” (Objawienie Jana 22,1-5).

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply