PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

Prawdziwa wolność

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

Werset przewodni: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.” (List do Galacjan 5,13)

Wolność…Jak wspaniale brzmi to słowo w ustach człowieka prawego. Wolność jest cudownym Bożym darem zraszającym codzienność Bożych dzieci. Wolność to pokój ducha, który karmiony Bożą prawdą umacnia w sposób szczególny i trwały pancerz naszej ludzkiej wiary. Wolność w Chrystusie roznieca płomień wewnętrznych wartości człowieka na nowo. Wolność uskrzydla, uczy latać, do dni dawnej młodości przywraca zbolałe, zmęczone, zatrwożone nędzą i grzechem ciało.

Do takiej właśnie wolności powołał nas, Swoje dzieci Sam Wielki, Potężny Swą mocą i czynem Bóg.

Jednak jest jeszcze inna wolność – wolność tego świata, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. To wolność, która niszczy, wolność, która wpędza w niewolę szatana, gdyż Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” (Ewangelia Jana 8,34). Jeżeli mówisz: jestem zbawiony z łaski, Bóg powołał mnie do wolności, zatem mogę czynić, co mi się podoba, a i tak pójdę do nieba – jesteś w wielkim błędzie! „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (List do Galacjan 5,13) – mówi nasz przewodni werset. Nie kierujmy się więc w życiu żądzami ciała, bo wtedy jesteśmy w niewoli grzechu! „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” (List do Galacjan 5,19-21). „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą” (I List do Koryntian 6,9-10). „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała” (I List do Koryntian 6,12-13).

Zatem kierujmy się w życiu Bożą wolnością, mając na uwadze przyczynianie się do Bożej chwały i budowania Jego Królestwa, zgodnie ze słowami: „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (I List do Koryntian 10,23).

Estera i Waldemar Bednarscy

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply