Kategoria: Numer 27

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – MĄDRZE WYKORZYSTUJ SWÓJ CZAS!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARTYKUŁ WSTĘPNY Mądrze wykorzystuj swój czas! „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Psalm 90,12). Powyższy werset Pisma Świętego zachęca nas do właściwego wykorzystania czasu, jaki nam dał Bóg do życia...

Print Friendly, PDF & Email
Słowo Boże moją pomocą 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. III

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. III GDY DOTYKA MNIE BOLEŚNIE UPŁYW CZASU „Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie”. (Psalm 49,16)   „Bo przecież...

Print Friendly, PDF & Email
Nie bój się, bo Bóg jest z Tobą! 0

NIE BÓJ SIĘ, BO BÓG JEST Z TOBĄ!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NIE BÓJ SIĘ, BO BÓG JEST Z TOBĄ! Wersety przewodnie „I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt...

Print Friendly, PDF & Email
Prawdziwa wolność 0

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. PRAWDZIWA WOLNOŚĆ Werset przewodni: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.” (List do Galacjan 5,13) Wolność…Jak wspaniale brzmi to...

Print Friendly, PDF & Email
Czy wiara może nas zbawić 0

CZY WIARA MOŻE NAS ZBAWIĆ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CZY WIARA MOŻE NAS ZBAWIĆ? Wersety przewodnie: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym...

Print Friendly, PDF & Email
Boże, uzdrów i wybaw 0

BOŻE, UZDRÓW I WYBAW!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. BOŻE, UZDRÓW I WYBAW! Werset przewodni: „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją!” (Księga Jeremiasza 17,14) Bóg jest naszą chwałą, Bóg jest naszym wybawieniem...

Print Friendly, PDF & Email
Najważniejsza modlitwa 0

NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA W NASZYM ŻYCIU Na czym polega modlitwa, w której prosimy Jezusa, aby wszedł do naszego serca i stał się naszym Panem i Zbawicielem? Poniżej postaram się przedstawić kluczowe zagadnienia dotyczące tej...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. IV DAR NAUCZANIA Dar nauczania polega na szczególnej zdolności rozumienia Pisma Świętego i zawartych w nim prawd oraz przekazywania ich innym osobom w taki sposób, aby potrafili je...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka - cz. III 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. III

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. SERCE CZŁOWIEKA – CZ. III RYSUNEK 2. Obrazuje przekonane i otwarte serce czyli takie, które zaczyna szukać Jezusa. Przedstawiony na tym rysunku anioł trzyma miecz – symbol słowa pochodzącego od Boga. ,,Bo Słowo...

Print Friendly, PDF & Email
Panie, ja pragnę... 0

PANIE, JA PRAGNĘ…

PANIE, JA PRAGNĘ… Panie, ja pragnę Twego pokoju bardziej niż mleka. Gdy w moim życiu okoliczności są mi przeciwne, Gdy czuję się jakbym była pośrodku burzy na pełnym morzu, Wtedy ja pragnę czuć się...

Print Friendly, PDF & Email