ROZWAŻANIA BIBLINE 24.07.2022

Rozważania Biblijne


24.07 „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1,13-15)

Widzimy, że pokusa sama w sobie nie jest grzechem. Każdy człowiek jest kuszony, nawet ten, który jest blisko Boga, bowiem pokusy wynikają z naszych ludzkich pożądliwości, a każdy z nas pragnie tego czy owego. Dopiero gdy ulegamy złym pragnieniom, pożądliwościom, wówczas grzeszymy. My, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, nie chcemy ulegać pożądliwościom, lecz szukać woli Bożej dla naszego życia.

„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (I List Jana 2,15-17). „Kraina umarłych i otchłań są nienasycone; także oczy ludzkie nigdy się nie nasycą” (Przypowieści Salomona 27,1). „A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła” (List Jakuba 4,13-16). „Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” (List do Tytusa 2,12).

Zatem, drodzy Czytelnicy, „Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości” (List do Rzymian 6,12-13). „Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej” (I List Piotra 4,2).

Autor: Estera Bednarska

                                                                                             [FMP].         

                                                                                             [/FMP]                 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply