Kategoria: Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. III

DAR USŁUGIWANIA Dar usługiwania, zwany również darem niesienia pomocy (I List do Koryntian 12,28), polega na szczególnej zdolności dostrzegania osób potrzebujących pomocy i udzielania jej tym osobom. Służenie innym z punktu widzenia ludzkiego wydaje...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. II

DAR PROROCTWA Werset przewodni: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (II List Piotra 1,21). Prorokowanie jest to przekazywanie ludziom przez proroka objawienia otrzymanego od...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. I

Wersety przewodnie: „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (I List Piotra 4,10). „Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te,...

Print Friendly, PDF & Email