Otagowano: SŁOWO BOŻE

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.06.2024

  07.06 „To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje.” (Treny 3,21-22)   Jeżeli przeczytamy Księgę Jeremiasza oraz Treny jego autorstwa, widzimy w...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.06.2024

  06.06 „Szukajcie mnie, a żyć będziecie!” (Księga Amosa 5,4)   Szukajmy Boga, a będziemy żyć wiecznie! Szukajmy Go, a dostąpimy zbawienia! „Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.06.2024

  05.06 „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 04.06.2024

  04.06 „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 03.06.2024

  03.06 „Jeżeli mówisz: Nie wiedzieliśmy, to Ten, który bada serca, przejrzy to.   A Ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu.” (Przypowieści Salomona 24,12)   Bóg...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 02.06.2024

  02.06 „Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.” (Księga Zachariasza 2,12)   Źrenica oka to najczulsze miejsce naszego ciała. Nawet lekki dotyk powoduje ból. Czy myślisz o tym, Bracie, Siostro, jak czuła jest...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBILIJNE 01.06.2024

  01.06 „Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.” (Psalm 126,6)   Wspaniała obietnica dla dzieci Bożych! Zawiera w sobie podwójne błogosławieństwo – dla dóbr duchowych i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 31.05.2024

  31.05 „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 30.05.2024

  30.05 „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 29.05.2024

  29.05 „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.05.2024

  28.05 „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ewangelia Jana 10,9)   Nasz dzisiejszy werset to fragment słów Jezusa Chrystusa z przypowieści o...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 27.05.2024

  27.05 „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie Jana 3,20)   Powyższy werset...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 26.05.2024

26.05 „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 25.05.2024

  25.05 „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.05.2024

  24.05 „Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył.” (II Księga Królewska 20,1)   Słowa te wypowiedział prorok Izajasz do króla Hiskiasza. Może niektórzy z nas, przeczytawszy ten werset pomyśleli, że Hiskiasz...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 23.05.2024

  23.05 „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” (Przypowieści Salomona 16,25)   Jakże ważne to ostrzeżenie! Często wydaje się nam, że idziemy w naszym życiu dobrą drogą, że...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 22.05.2024

  22.05 „Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.” (Księga Kaznodziei Salomona 7,21-22)   Niestety,...

Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.05.2024

  21.05 „Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.” (Księga Izajasza 38,17)   Gorycz jest zbawienna dla człowieka, kiedy powoduje...