Kategoria: Numer 35

Artykuł wstępny 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY – „TRWAJCIE WE MNIE”

  ARTYKUŁ WSTĘPNY „Trwajcie we mnie” Wersety przewodnie: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby...

Print Friendly, PDF & Email
Czy są większe i mniejsze grzechy? 0

CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY?

  CZY SĄ WIĘKSZE I MNIEJSZE GRZECHY? „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.” (I Księga Samuela 15,23) W powyższym wersecie możemy zauważyć, że Bóg...

Print Friendly, PDF & Email
Wola Boża a ludzkie plany 0

WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY

  WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.” (Przypowieści Salomona 16,9) Cudowne to słowa: Bóg kieruje naszymi krokami! Chociaż układamy swoje plany, to i tak dzieje...

Print Friendly, PDF & Email
Bóg się troszczy 0

BÓG SIĘ TROSZCZY

  BÓG SIĘ TROSZCZY „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” (I List Piotra 5,7) Bóg troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. On mówi do Ciebie...

Print Friendly, PDF & Email
Pycha a pokora 0

PYCHA A POKORA

  PYCHA A POKORA „Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę twego słowa.” (Psalm 119,67) Człowiek, który jest pyszny, nie może szczerze służyć Bogu. Gdy chcemy kroczyć drogą Pańską, On musi najpierw złamać nasze...

Print Friendly, PDF & Email
Dary Ducha Świętego 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. XII

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – cz. XII Dar uzdrawiania „Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym...

Print Friendly, PDF & Email
Serce człowieka 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. XI

SERCE CZŁOWIEKA – cz. XI RYSUNEK 10. Przedstawia moment śmierci zbawionego człowieka. Chwila ta nie może chrześcijaninowi napędzić strachu, ponieważ Jezus powiedział: ,,Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł,...

Print Friendly, PDF & Email