WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY

Wola Boża a ludzkie plany

 

WOLA BOŻA A LUDZKIE PLANY

„Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.” (Przypowieści Salomona 16,9)

Cudowne to słowa: Bóg kieruje naszymi krokami! Chociaż układamy swoje plany, to i tak dzieje się wola Boża! „Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana” (Przypowieści Salomona 19,21). Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, na co Bóg nie zezwala. Choćbyśmy z całych sił się starali zrealizować nasze plany, jeżeli Bóg jest przeciwko, nie zrobimy nic! „Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go, mija, a nie zauważam go. Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie: Co czynisz?” (Księga Joba 9,11-12). „A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?” (List do Rzymian 9,19-21). „Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk?” (Księga Izajasza 45,7-9). „W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej” (List do Efezjan 1,11).

I to właśnie jest najwspanialsze dla dziecka Bożego – Bóg czyni wszystko według Swojej woli, „wtrącając się” do naszego życia. Dlaczego? „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Księga Izajasza 55,8-9). Bóg zna konsekwencje naszych zamysłów i naszych dróg. On pragnie dla Swoich dzieci tego, co najlepsze.   „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (List do Rzymian 8,28).

Błogosławieni jesteśmy, gdy Ten, który pragnie naszego dobra, kieruje każdym naszym krokiem!

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply