PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ

Prawdziwa Światłość

 

PRAWDZIWA ŚWIATŁOŚĆ

 

„Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.” (Księga Izajasza 60,19)

 

Pan, nasz Bóg, jest światłością jaśniejszą niż blask słoneczny, gdyż Słońce Sprawiedliwości świeci mocniej niż wszystkie światła tego świata. „Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach” (Księga Malachiasza 3,20). Tak jak sprawiedliwość Boża jest wyższa nad wszelką ludzką sprawiedliwość, tak samo Boża jasność i czystość jest wyższa nad ludzką. „Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!” (Ewangelia Mateusza 6,23). „A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba, i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła” (Ewangelia Marka 9,2-3).

Dlatego Tobie, który ze skruszonym sercem przychodzisz przed Tron Boży, który szczerze pragniesz żyć w niewyobrażalnie jasnej światłości Bożej, chce dać nasz Pan świetlaną przyszłość w Jego chwale: „Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą” (Księga Izajasza 60,1-3). „Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby” (Księga Izajasza 60,20). „A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie” (Objawienie Jana 21,23-25). „I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków” (Objawienie Jana 22,4-5). „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Księga Daniela 12,3).

Zatem trwajmy w światłości Bożej, a wówczas sami staniemy się światłością dla tego świata! „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 5,14-16).

 

Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply