WZROK MĄDROŚCI BOŻEJ

Wzrok mądrości Bożej

 

WZROK MĄDROŚCI BOŻEJ

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim.”  (II Księga Kronik 16,9)

Oko jest niezwykle ważnym instrumentem ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Oczyma patrzymy na trwający w swej pełni dzień, oczyma informujemy otoczenie o przeżywanych uczuciach, emocjach oraz wyrażamy aprobatę bądź sprzeciw. Mówi się również, iż oczy są niczym zwierciadło w którym możemy dostrzec naturę i zamierzenia człowieka – jakiego jest ducha.

Biblia wspomina natomiast naszego Ojca Niebiańskiego, który Swym wzrokiem Mądrości przemierza ziemię w poszukiwaniu szczerych i oddanych Mu serc, aby je wzmocnić.

Czy mam szczere serce przed Bogiem? Czy moje zamierzenia względem kolejnego dnia mojego istnienia na ziemi są kierowane z Bożym prowadzeniem i Jego cudownym względem mojego życia zamysłem? Czy rozsądnie gospodaruję swoimi materialnymi zasobami, swoim majątkiem, tak, iż w prostocie i szczerości serca potrafię, pełen Bożej miłości udzielić z nich ludziom  potrzebującym? Czy rozwijam swoje dary od Boga ku Jego Chwale?

Niewątpliwą jest Boża Łaska względem nas ludzi, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia Jana 3,16) i żył pełnią duchowego życia w przepięknym Bożym Królestwie.

Szczere serce odrodzonych Bożych chwalców potrafi rozróżnić wzmocnienie z ciała oraz Bożą ostoję płynącą wprost z Bożego Ducha. Potrafi się cieszyć radością niebios, gdy spotyka na swej drodze wołanie: „Pomóż, Bracie” – potrzebę pomocy zamieniając w realne działanie. Wiara jest czynna w miłości. Wiara płynąca z Bożych strumieni uskrzydla i uczy latać, kiedy jako Boże dzieci potrafimy w wierze podtrzymać swe Siostry i Braci, niesieni Jezusa miłością.

Zatem pamiętajmy, że „przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki” (Przypowieści Salomona 5,21). „Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych” (Przypowieści Salomona 15,3). „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu” (Psalm 33,18-19). „Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i On podważa słowa wiarołomcy” (Przypowieści Salomona 22,12). „Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię” (Księga Zachariasza 14,10). „Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło” (I List Piotra 3,12).

Estera i Waldemar Bednarscy

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply