ROZWAŻANIA BIBLIJNE 24.06.2023

Rozważania Biblijne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24.06 „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę.” (Księga Kaznodziei Salomona 3,1)

Bóg czyni wszystko w Swoim czasie. Nic nie może zdarzyć bez woli Pana – więcej – nic się nie wydarzy ani wcześniej, ani później, niż On zaplanował. „On też wykona, co mi jest przeznaczone; a takich przeznaczeń jest u niego wiele” (Księga Joba 23,14). „Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano” (Księga Kaznodziei Salomona 3,14).

Jakże jest to wspaniała sprawa! Bóg ma kontrolę nad wszystkim, co się dzieje. Nam się często wydaje, że Bóg działa zbyt wolno. Myślimy tak wtedy, gdy patrzymy na otaczające nas zło i pytamy: Boże! Kiedy zaczniesz działać? Jak długo jeszcze będziesz zwlekał i pozwalał na to potworne zło? Kiedy w końcu położysz temu kres? Pragniemy zawołać razem z psalmistą: „Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon twój” (Psalm 119,126). Dusza nasza krzyczy powtarzając słowa proroka: „Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada? Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane” (Księga Habakuka 1,2-4). „Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy?” (Księga Habakuka 1,13-14). „Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się” (Księga Habakuka 2,1-3).

Bóg na pewno odpowie w Swoim czasie. On się nigdy nie spóźnia! „Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II List Piotra 3,8-9).

Bóg pragnie dać upamiętanie nawet tym najbardziej bezbożnym. Nawet tym, którzy rozkoszują się w najbardziej ohydnych grzechach. Zatem „cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek” (II List Piotra 3,15) i pamiętajcie, że „każda sprawa i każde działanie ma swój czas” (Księga Kaznodziei Salomona 3,17).

Autor: Estera Bednarska

MAGAZYN CHRZEŚCIJAŃSKI „FILEO” – TWOJE WSPARCIE WSPIERA NASZ ROZWÓJ

Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100.00zł

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply