ROZWAŻANIA BIBLIJNE 07.01.2023

Rozważania Biblijne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

07.01 „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (List Jakuba 4,7)

Dwie drogi: dobra i zła. Dwie ważne decyzje: poddanie się Bogu i przeciwstawienie się szatanowi. Nie można przeciwstawić się diabłu, nie poddawszy się najpierw Bogu. Nie jest to możliwe, bowiem człowiek sam z siebie nie może nic dobrego uczynić. „Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr” (Księga Izajasza 64,6). „Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego” (List do Rzymian 3,10-12). „Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń” (Księga Micheasza 7,4). „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (Ewangelia Jana 15,4-5).

Słyszałam kiedyś o pewnym człowieku, który chciał przyjść do Boga, ale twierdził, że najpierw musi rzucić swoje nałogi, bo w takim stanie przecież nie może modlić się. O, w jakim wielkim był błędzie! Przecież Sam Jezus rzekł: „Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Ewangelia Marka 2,17). Ci potrzebują uleczenia z grzechu, którzy tego pragną, nawet jeżeli są bardzo daleko od oblicza Bożego. „Pokój dalekiemu i bliskiemu – mówi Pan, Ja go uleczę” (Księga Izajasza 57,19). Gdyby człowiek mógł się „poprawić” sam z siebie bez Bożej pomocy i sam z siebie stać się sprawiedliwym, jaki sens miałaby ofiara Chrystusa na krzyżu? Jeżeli moglibyśmy stać się usprawiedliwieni z uczynków, do czego potrzebna byłaby wiara? „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 5,1).

Zatem przyjdźmy do Boga i poddajmy się Jemu, a On da nam siłę, byśmy mogli przeciwstawić się złemu! „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen!” (I List Piotra 5,6-11).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Kolejna pomoc humanitarna trafiła do najbardziej potrzebujących chrześcijańskich niewolników w fabryce cegieł!

💝💝💝Pakistan, Jhang – 22 grudnia 2022 r.💝💝💝

This slideshow requires JavaScript.

💝💝💝Kochani! Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tego projektu. Pomoc otrzymało 25 skrajnie ubogich rodzin💝💝💝
💝💝💝Wszystkie działania na miejscu prowadził i koordynował, nauczyciel nauk społecznych i wolontariusz Fileo-Fundacja Niosąca Pomoc Ofiarom Przemocy KRS 0000705635 Shahid Anosh. 💝💝💝
💝💝💝
Shahid Anosh zajmuje się również mniej uprzywilejowaną i zmarginalizowaną społecznością, w której dzieci są pozbawiane wartościowej żywności i właściwej opieki zdrowotnej.😥😥😥 W tej chwili w jednej wiosce do której przychodzi aby spędzić z nimi czas jest 25 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Pakistan boryka się z trudnymi warunkami ekonomicznymi, które dotknęły wiele lokalnych społeczności, cierpią one głód i ubóstwo oraz żyją poniżej granicy ubóstwa. Kryzys covidowy, niedawne powodzie i sytuacja polityczna mają negatywny wpływ na ludzi, którzy są zatrudnieni na co dzień jako pracownicy domowi, pracownicy cegielni, pracownicy dla osób niepełnosprawnych i jako opiekunowie ludzi zdegradowanych społecznie.😥😥😥 (Więcej o pracy Shahid’a Anosh’a wśród dzieci i potrzebujących można przeczytać tutaj: https://fundacja-fileo.pl/poznajcie-dzieci-ktore-cierpia…/ )💝💝💝
💝💝💝Jeśli podoba się Państwu to co robimy i pragniecie by tego typu projekty żywnościowe były nadal realizowane, zachęcamy do wsparcia.💝💝💝

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Pomoc dla dzieci z Jhang”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Więcej informacji dotyczących projektów Fundacji „FILEO” można uzyskać:
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply