ROZWAŻANIA BIBLIJNE 06.08.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

06.08 „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.” (II Księga Mojżeszowa 20,7)

Szacunek i bojaźń Boża przejawia się między innymi we właściwym używaniu imienia Bożego. Gdy nadużywamy imienia Pańskiego, narażamy się na Boży gniew. „Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan” (III Księga Mojżeszowa 19,12). „Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie –  nie, bo co ponadto jest, to jest od złego” (Ewangelia Mateusza 5,33-37). „Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada” (Ewangelia Mateusza 23,16-22). „A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd” (List Jakuba 5,12).

Tak więc nie przysięgajmy, gdyż sami nie wiemy, czy będziemy w stanie swoich przysiąg dotrzymać. Nie używajmy bezmyślnie imienia Pańskiego do przysiąg czy też w mowie codziennej, bezczeszcząc je, używając jako przerywnika w naszych rozmowach. Pamiętajmy, że imię Pana jest straszne i chwalebne (por. V Księga Mojżeszowa 28,58; I Księga Kronik 29,13; Psalm 99,3). Zatem oddajmy Bogu szacunek i miejmy bojaźń przed imieniem Jego! „Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!” (Psalm 2,11-12). „Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie twojej; spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!” (Psalm 86,11).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply