ROZWAŻANIA BIBLIJNE 05.08.2022

Rozważania Biblijne

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

05.08 „Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem.” (Księga Joba 28,28)

Mądrość tego świata jest zupełnie czym innym niż Boża mądrość. Mądrością w oczach Bożych jest bojaźń Boża, bowiem mądry człowiek pragnie znaleźć się w niebie, więc logiczną jest sprawą, że żyje zgodnie ze Słowem Bożym. Mądry człowiek unika złego, gdyż brzydzi się nim i nie chce narazić się na Boży gniew przez głupie postępowanie. „Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał” (Przypowieści Salomona 9,12). „Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi, lecz głupota głupców zawodzi” (Przypowieści Salomona 14,8). „Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego, kroki jego nie chwieją się” (Psalm 37,30-31). „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy” (Psalm 111,10).

Pamiętajmy więc o tym, że „Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu; gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł” (Przypowieści Salomona 3,13-26).

Zatem zapragnijmy mądrości Bożej dla naszego życia, prośmy Boga o mądrość, a doznamy błogosławieństwa od Pana naszego! „Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią” (List Jakuba 3,13-18).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply