ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.08.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………….

01.08 „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.” (List do Rzymian 10,4)

Z wiary jesteśmy usprawiedliwieni, nie z uczynków, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić tego, co jest napisane w zakonie. „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa” (List do Rzymian 3,20-26). 

Skoro usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa, czy to znaczy, że nasze uczynki są nieważne? Nic podobnego! Uczynki są bardzo ważne, bowiem wiara bez uczynków jest martwa. Jednak to nie przez uczynki możemy zostać zbawieni, lecz przez wiarę, a dobre uczynki dziecka Bożego wynikają z wiary, bo jakże możemy być naśladowcami Chrystusa i źle czynić? „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą” (List Jakuba 2,14-19).

Zatem jeżeli mówimy, że wierzymy, a nie spełniamy uczynków, tak naprawdę nie wierzymy, bowiem nasza wiara przypomina wiarę demonów – wiemy, że jest Bóg, ale nie jesteśmy Jego dziećmi. Wtedy jesteśmy podobni do ludzi, o których mówił Jezus: „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ewangelia Mateusza 7,21-23).

Tak więc wierzmy całym sercem w Pana Jezusa i naśladujmy Go, spełniając dobre uczynki, a wtedy nasza wiara okaże się żywa i prawdziwa.

Autor: Estera Bednarska

 

[FMP].
[/FMP]

 

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply