ROZWAŻANIA BIBLIJNE 21.07.2022

Rozważania Biblijne

21.07 „Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.” (List do Galacjan 6,4)

Jakże często, my ludzie lubimy porównywać się z innymi. I – niestety – to powoduje, że częstokroć czujemy się lepsi. Ponieważ dużo osób przeklina, a ja tego nie robię, jestem lepszy. Dużo osób pali papierosy, a ja tego nie czynię, więc jestem lepszy. Lecz czy na pewno?

Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego” (Ewangelia Mateusza 7,1-5).

Zatem zamiast szukać błędów u innych, najpierw zajmijmy się swoimi. Zamiast mówić o innych, że żyją w grzechu, wejrzyjmy w nasze serce i uporządkujmy nasze sprawy przed Bogiem! „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (II List do Koryntian 13,5).

Jednak co powinniśmy zrobić, gdy nasze sprawy przed Bogiem są uporządkowane, a widzimy, że inna wierząca osoba upadła w grzech? I na to Biblia daje odpowiedź. „Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić” (I List Jana 5,16). „Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” (List Jakuba 5,19-20). „Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie” (List do Galacjan 6,1-5).

Zatem jeżeli chcemy pokazać innym ich błędy, zróbmy to z modlitwą i miłością, uprzednio zbadawszy dokładnie nasze postępowanie i nasze intencje!

Autor: Estera Bednarska

                                                                                             [FMP].                          [/FMP]

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply