Rozważania Biblijne 09.07.2022


09.07 „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” (List do Efezjan 6,11-12)

My, chrześcijanie narodzeni na nowo z Ducha Bożego, toczymy codziennie walkę. Jednak nie jest to walka cielesna, lecz duchowa. To nie ludzie są naszymi „prawdziwymi” wrogami, lecz szatan i jego armia. To nie człowiek chce nas zniszczyć, choć szatan często posługuje się ludźmi, aby osłabić naszą wiarę i w konsekwencji doprowadzić do upadku. To nie nasze słabości powodują nasze oddalenie od Boga, choć pośrednio oczywiście przyczyniają się do tego, lecz diabeł. Szatanowi zależy na tym, abyśmy my skierowali nasze oczy i myśli na walkę cielesną. On wie, że jeżeli będziemy koncentrować się na ludziach i konfliktach z nimi, wtedy przegramy naszą walkę. On wie, że jeżeli nasze myśli będą biegły wokół naszych ziemskich problemów i namiętności, wówczas nie mamy szans na duchowe zwycięstwo. Walka cielesna powoduje, że to nasze „ja” jest w centrum i ono chce wygrać. Walka taka nie uwielbia Boga, nie przynosi Mu chwały, lecz odciąga nasz wzrok od celu, do którego zdążamy – Królestwa Bożego. My – lud Boży – musimy walczyć tylko duchowymi środkami, za pomocą zbroi Bożej. A jak wygląda ta zbroja? „Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (List do Efezjan 6,15-18).     

A zatem, co możemy zobaczyć w powyżej przytoczonych wersetach? Jak możemy zwyciężyć szatana? Trwając w Bożej prawdzie i sprawiedliwości, mówiąc ludziom o Jezusie i naśladując Go w swoim życiu, wierząc Biblii i Bożym obietnicom, trwając w łasce, przez którą jesteśmy zbawieni, stosując Jego Słowo w naszym codziennym życiu oraz wytrwale się modląc, będąc czujnym i nigdy ani na chwilę nie zasypiać ani nawet nie zdrzemnąć się duchowo, będąc napełnionym stale Bożym Duchem.

Obyście wy, drodzy Czytelnicy, a także my zwyciężali w naszym Zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie, zwyciężali w walce duchowej, którą prowadzimy każdego dnia, nawet nie myśląc o tym – w walce nad grzechem i władcą ciemności – szatanem oraz jego armią. „Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się” (List do Efezjan 6,13).

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply