ROZWAŻANIA BIBLIJNE 28.11.2022

Rozważania Biblijne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

28.11 „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Księga Izajasza 30,21)

Bóg nie chce, żeby Jego dzieci schodziły z Bożej drogi. On pragnie, byśmy nie zbaczali na prawo i lewo, On chce dla nas prostej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego.

„Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego, Ty ją prostujesz” (Księga Izajasza 26,7). „Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie!” (V Księga Mojżeszowa 5,33). „Zna bowiem drogę, którą postępuję; gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Moja noga trzymała się mocno jego śladu; jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem” (Księga Joba 23,10-11). „Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć” (Przypowieści Salomona 4,18-19). „Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie” (Przypowieści Salomona 16,17).  „Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd” (Psalm 1,6). „Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają” (Psalm 18,31). „Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie” (Psalm 101,6). „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Przypowieści Salomona 3,6). „Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją” (Psalm 37,23-24).

Zatem kroczmy drogą Pana, a choćbyśmy potknęli się, nie przewrócimy się. Zwracajmy uwagę na Boży głos, który mówi do nas, abyśmy nie zbaczali na prawo i lewo. Wołajmy do Boga w modlitwie: „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Psalm 139,23-24). Badajmy drogę, którą chodzimy w świetle Biblii, by czasem nie okazało się, że już zboczyliśmy z Bożej drogi, bowiem „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci” (Przypowieści Salomona 14,12). Nie lekceważmy Słowa Bożego i jego ostrzeżeń, a wtedy dostąpimy błogosławieństwa od Pana, Boga naszego. „Zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom twoim” (Psalm 119,59). „Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy jego drogami!” (Psalm 128,1).

Autor: Estera Bednarska

[FMP].
[/FMP]

Chrześcijańskie małżeństwo z dwojgiem małych dzieci bez dachu nad głową!

Nazia z Pakistanu, jej mąż i dwie małe córeczki (w wieku 4 i 5 lat) znaleźli się w sytuacji, którą trudno nawet nam sobie wyobrazić – przebywają oni cały dzień pod gołym niebem, a w nocy śpią na sianie. Dom, w którym mieszkali, a właściwie jeden pokój zawalił się latem podczas fali potężnej powodzi, która dotknęła jedną trzecią Pakistanu. Od tej pory nie mają oni gdzie mieszkać, a ponieważ są chrześcijanami, nie dostają też żadnej pomocy ze strony instytucji państwowych!

This slideshow requires JavaScript.

Nazia jest żoną robotnika, który zarabia na życie, ładując bagaże na wóz ciągnięty przez osła i transportując je do innych miejsc. Pieniądze, które zarabia, nie wystarczają nawet na wyżywienie rodziny. Ponieważ nadchodzi zima, Nazia i jej mąż Nadeem obawiają się bardzo o bezpieczeństwo swoich córeczek. Temperatura w nocy ciągle spada, a wygłodzone dzikie zwierzęta też mogą zrobić krzywdę w nocy śpiącym dzieciom. Modlą się, aby Bóg zapewnił im bezpieczne schronienie, aby mogli wieść normalne życie ze swoimi dziećmi. Naszym pragnieniem jest, aby pomóc im odbudować ich dom!

Koszt odbudowy ich domu podany jest w rupiach pakistańskich i wynosi około 5.900 zł (przy uśrednionym kursie 44 rupie za 1 złotówkę).

Poniżej podajemy szczegóły dotyczące materiałów i kosztów budowy:

 • wymiary pokoju wynoszą 14×15 stóp
 • potrzebne cegły 8500 cegieł (koszt 93500 rupii)
 • worki cementowe 20 sztuk (21000 Rs)
 • wynajęcie ciężarówki (7000 Rs)
 • stalowe drzwi (14000 Rs)
 • stalowe okno (9000 Rs)
 • materiał dachu 15 sztuk po 14 stóp (33500 Rs)
 • dźwigary 2 sztuki (16000 Rs)
 • farba przeciw korozji dachu (1200 Rs)
 • dachówka (7200 Rs)
 • gont bitumiczny na dach (Rs 280)
 • wykonanie ścian i podłóg (25000 Rs)
 • opłaty dla pracowników licząc 20 dni pracy (20×1600 Rs czyli 32000)

W imieniu Nazi i Nadeema prosimy o pomoc w odbudowie domu.

Drodzy Przyjaciele!

Bóg pragnie błogosławić wszystkim nam, którzy szczerym sercem i z radością pragniemy pomagać ubogim, bowiem Jezus powiedział: „Dawajcie, a będzie wam dane” (Ewangelia Łukasza 6,38).  Bóg nigdy nie zostawia bez pomocy tych, którzy dzielą się z potrzebującymi, bowiem „Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Przypowieści Salomona 11,25).

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go” (Księga Kaznodziei Salomona 11,1). „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dzieje Apostolskie 20,35).

Podzielmy się swoją miłością z ludźmi bez dachu nad głową i dajmy im szansę na godne życie!

NUMER KONTA

FUNDACJA “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu: „Dom dla powodzian”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

 

Więcej informacji dotyczących projektów Fundacji „FILEO” można uzyskać:

Prezes Fundacji „FILEO” KRS 0000705635
mgr Estera Skworcz-Bednarska
Phone + 48 538 826 764
E-mail: biuro@fundacja-fileo.pl
Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply