Rozważania Biblijne 06.07.2022


06.07 „Gdyż ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją. Gdyż dzięki tobie przebiję się przez zgraję, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur.” (II Księga Samuela 22,29-30)

Bóg jest naszą światłością, która świeci jasnym blaskiem nawet w najgorszych ciemnościach naszego życia. Gdy trwamy w Nim, Jego światłość zwalcza każdą ciemność – i tą w nas (nasze grzechy, nasze problemy i wszystko to, co w naszej naturze próbuje oddalić nas od Boga) i tą wokół nas (szatana i jego ataki oraz ataki jego sług pragnących zniszczyć nas i naszą społeczność z Panem). „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje – są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał” (Psalm 27,1-3). Gdy żyjemy z naszym Panem każdego dnia, przebijemy się nawet przez największą zgraję nieprzyjaciół, zarówno ludzkich przeciwników, jak i sił demonicznych. „Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które na mnie nastają” (Psalm 3,6-7). „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (List do Efezjan 6,12). Gdy trwamy w Jezusie, przeskoczymy nawet najwyższy mur naszych problemów i utrapień. „Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał” (Księga Joba 5,19-22).

Nie zapominajmy więc nigdy o tym, że w każdej ciemności naszego życia jest z nami Boża światłość! „A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła” (Ewangelia Jana 1,5). „Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu!” (Księga Izajasza 50,10). „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną” (Psalm 23,4). „I jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek” (Księga Joba 11,17).„I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!” (Księga Izajasza 42,16). „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12).

Autor: Estera Bednarska

Print Friendly, PDF & Email

Możesz również polubić…

Leave a Reply