Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało.Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.Ewangelia św. Łukasza

"Fileo"

Magazyn Chrześcijański

Czasopismo zarejestrowano postanowieniem Sądu Okręgowego w Koszalinie
Sygn.akt:I Ns Rej.Pr 14/18
Skan dokumentu dostępny jest pod linkiem "FILEO"
Podstawą stworzenia tej strony jest Słowo Boże. Artykuły tu zawarte mogą być pomocne w zrozumieniu pewnych dziedzin życia oraz Biblijnego spojrzenia na nie, jednak nie traktujmy ich jako autorytatywne. Autorytetem w sprawach wiary i moralności jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus (Natchnione Boże Słowo). Zachęcamy jednak do czytania tych publikacji, gdyż naszym zdaniem, niosą one pocieszający i pełen nadziei ewangeliczny przekaz, mogą one umocnić i utwierdzić naszą wiarę. Przyjemnej lektury...

Czasopismo powstało staraniem fundacji Fileo-numer KRS: 0000705635

Redaktor Naczelna

Estera Skworcz-Bednarska

Koordynator projektu "FILEO"

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia Mateusza 7,7-11

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą... Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą”.

"FILEO" Trzy ostatnie numery...

"podział tematyczny"

Dwumiesięcznik "Fileo"

Wszystkie wydania "Fileo"

Księgarnia

Chrześcijańska Księgarnia Internetowa

Biblia online

Pismo Święte w audio.

....

....

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.

Na wszelkie pytania odpowiemy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Do pobrania: Książka autorstwa pastora Ludwika Skworcz-"Wędrówka do ziemi obiecanej"

Kontakt

Możecie Państwo do nas pisać za pomocą poniższego formularza lub bezpośrednio na adres redakcji.

Wydawca:

Fundacja Fileo

Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo

Komitet wykonawczy: Waldemar Skworcz-Bednarski

Estera Skworcz-Bednarska

Komitet Rewizyjny: Rada Fundacji "FILEO"

Zastępca redaktora naczelnego: Waldemar Skworcz-Bednarski

Korektor graficzny: Waldemar Skworcz-Bednarski

Zdjęcia: www.pixabay.com


Redaktor Naczelna:

mgr Estera Skworcz-Bednarska


E: redakcja@fundacja-fileo.pl
P: +48 538 826 764

media

Numer Konta- BPKOPLPW- PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947
Darowizny na rzecz e-czasopisma można przesyłać na w/w konto bankowe, z dopiskiem Magazyn Chrześcijański''Fileo"

Your Message was sent successfully

Your Message was not sent successfully