Kategoria: Numer 25

Magazyn Chrześcijański 0

ARTYKUŁ WSTĘPNY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. „…Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus…”   Werset przewodni: „Z  Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

SŁOWO BOŻE MOJĄ POMOCĄ KAŻDEGO DNIA – CZ. I

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Gdy się boję   „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijańskie 0

KIM SIĘ STAJESZ, GDY RODZISZ SIĘ NA NOWO DO ŻYCIA Z BOGIEM?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… • Jesteś dzieckiem Bożym. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12). • Jesteś latoroślą w Bożym krzewie. „Ja jestem krzewem...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

ZASADA SOLA SCRIPTURA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 zasad protestantyzmu są to podstawowe doktryny teologii protestanckiej wyrażone w języku łacińskim w formie haseł: Sola scriptura („Tylko Pismem”), Sola fide („Tylko wiarą”), Sola gratia („Tylko łaską”), Solus Christus („Tylko Chrystus”), Soli Deo...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. I

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wersety przewodnie: „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej” (I List Piotra 4,10). „Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – CZ. II

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DAR PROROCTWA Werset przewodni: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (II List Piotra 1,21). Prorokowanie jest to przekazywanie ludziom przez proroka objawienia otrzymanego...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

JAK CHRZEŚCIJANIN MOŻE POMÓC OFIERZE PRZEMOCY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Osoby doświadczające przemocy to nierzadko członkowie rodzin chrześcijańskich. Wiara w Boga może zarówno ułatwiać jak i utrudniać ujawnianie przemocy na zewnątrz i szukanie pomocy. Zatem istotne jest, aby ci z nas, którzy zajmują...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

PRZEMOC W RODZINIE W ŚWIETLE BIBLII

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Przemoc domowa stoi w całkowitej sprzeczności z Bożym planem dla rodziny. I Księga Mojżeszowa rozdziały 1 i 2 wskazują, że małżeństwo jest jednym ciałem, relacją opartą na wspieraniu się. List do Efezjan 5,21...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

SERCE CZŁOWIEKA – CZ. I

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Serce człowieka jest albo świątynią Boga, albo mieszkaniem szatana (I List Jana 3,4-10) Ta broszura powstała wiele lat temu i stała się wielkim błogosławieństwem dla tysięcy ludzi. W obecnym opracowaniu została ona zmodyfikowana,...

Print Friendly, PDF & Email
Magazyn Chrześcijański 0

MOJA MODLITWA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Boże, dziękuję Ci z całego serca za to, Że zawsze przy mnie jesteś. Nawet wtedy, gdy ja odwracam się od Ciebie, To Ty przy mnie trwasz, Gdyż jesteś wierny i prawdziwy.   Boże,...

Print Friendly, PDF & Email
Rozważania Biblijne 0

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 01.09.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 01.09 „A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.” (I List Jana 2,3) Czy można znać Boga osobiście, przyjąć Jezusa do serca jako swego Pana i nie przestrzegać Bożego Słowa?...

Print Friendly, PDF & Email
%d